Woord van de maand – September 2017

  Als u dit leest is de schoolvakantie ongeveer voorbij, de gezinnen weer thuis en het normale leven van werk, school en gemeente begint weer. We hebben wel aardig wat gezinnen gemist, zowel in Zuidoost als in Almere, maar we gunnen jullie dat helemaal. De boog kan niet altijd gespannen blijven,zegt een spreekwoord en dat is absoluut waar. We hebben af en toe ontspanning nodig, even in een andere omgeving, maar de meeste ontspanning moeten we toch in de Heer … Lees Meer

Woord van de maand – augustus 2017

Geliefde Shekinah familie, Wat is God toch goed. De afgelopen maand was weer vol van Gods goedheid en genade. Eind Juni zijn wij terug gekomen van een zeer gezegende reis naar Polen, het is steeds weer bijzonder als de zalving van God over je is en mensen aanraakt. Dan direct daarna kregen we Pastor/Profeet Michael en Kim Holcomb, wat een glorie en zegen in beide gemeenten. Met deze profetische woorden moeten we vooruit en in geloof stappen gaan doen. Ik … Lees Meer

Woord van de maand – juli 2017

Wat een heerlijk Pinksterfeest hebben we gehad. In beide gemeenten heeft het levend water gevloeid in woorden van kennis en wijsheid, openbaringen enz. Er was zo’n heerlijke tegenwoordigheid van de Heer , zonder druk of menselijke inspanning. Wat is God verheerlijkt in deze diensten. Zelf heb ik een aantal zeer krachtige aanrakingen van God gezien, doorbraken die niet voor een moment zijn maar bepalend voor de rest van het leven van deze broeders en zusters. Er waait een nieuwe wind … Lees Meer

Woord van de maand – juni 2017

Terugkijkend op de maand Mei, danken we de Heer voor zijn dienstknecht Phil Cappuccio en zijn bediening op 5 en 6 Mei in 2 gezamenlijke diensten, waar we gesterkt en opgebouwd zijn door onderwijs en profetische woorden. De broeder is zelf gezegend tijdens zijn verblijf in Nederland en hij proeft in de Geest een toenemend verlangen voor een opwekking die God keer op keer heeft beloofd. De maand die nu voor ons ligt, begint al heel goed met het heerlijke … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2017

Afgelopen maand mochten we in beide gemeenten een heerlijk Paasfeest vieren, mensen zijn aangeraakt door de geweldige Glorie van God. In de maand Mei hebben we weer een christelijke feestdag, Hemelvaart. In het boek Handelingen 1 wordt er uitgebreid op ingegaan, de dag dat Jezus werd opgenomen in de hemel. Jezus heeft na Zijn opstanding aan Zijn apostelen onderwijs gegeven over de opdracht en het werk wat er voor hen te doen was. De eerste en belangrijkste opdracht was dat … Lees Meer

Woord van de maand – april 2017

Deze maand gedenken we de dood en opstanding van onze Here Jezus Christus. Johannes sprak en zei: Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. (Joh. 1:29). Het is deze Jezus waar de profeten vanouds over hebben geprofeteerd, dat Hij het waarachtige lam zal zijn als een schuldoffer voor de zonde. De mens is zich altijd bewust geweest dat hij zondig is. Over de hele wereld worden er nog steeds offers gebracht voor de zonde van de … Lees Meer

Woord van de maand – Maart 2017

Go with the Flow! We zijn een gemeente in beweging! God laat ons week na week Zijn Grootheid zien. Hij is in staat om grote en machtige dingen te doen dit jaar. In het maandblad van januari stond de tekst “Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.” (uit Jesaja 43:19). Deze tekst heeft mij afgelopen tijd, en nu … Lees Meer

Woord van de maand – Februari 2017

Op 27 Mei 2001, bijna 16 jaar geleden sprak profeet Phil Cappuccio deze woorden uit in Shekinah Gemeente. De Here spreekt: en Ik ben vast besloten dat Holland een vurige oven zal zijn en andere naties zullen branden door het vuur van Holland. Zoals Ik heb gemaakt dat er vele natiĆ«n vertegenwoordigd zijn in deze samenkomst. Want kijk onder u zelf en de verschillende kleuren en tinten. Dit zal het voortgaande patroon van mijn werk zijn. Want ze zullen hier … Lees Meer

Woord van de maand – Januari 2017

“Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.” Jesaja 43:19 Geliefde broeders en zusters, Een nieuw jaar breekt aan (of is reeds aangebroken wanneer u dit leest). En met het nieuwe jaar is het gebruikelijk dat men terugblikt op het afgelopen jaar. Het is op zich niet verkeerd om te gedenken wat we hebben meegemaakt, de hoogte- en dieptepunten. … Lees Meer

Woord van de maand – December 2016

Kerstfeest, het laatste grote christelijke feest. Het is opvallend dat de Heer ons nooit opgedragen heeft om zijn geboorte te gedenken maar wel zijn dood. Elke keer als we het H. Avondmaal gebruiken, het brood en de wijn verkondigen(gedenken) we zijn dood. (1 Cor. 11:24-26). De Heer zegt hier; doe dit tot mijn gedachtenis, denk er aan wat ik heb gedaan. Het is natuurlijk niet verkeerd om de geboorte van Jezus te vieren, want hij is eenmaal geboren zoals de … Lees Meer