Woord van de maand – december 2021

December is bij uitstek de maand waarin we de geboorte van onze redder, Jezus Christus vieren.

Er zijn verschillende teksten in de bijbel die duidelijk maken dat het Gods tijd was om Zijn Zoon naar deze aarde te zenden.

Gal. 4:4 “Maar toen de volheid des tijds gekomen was heeft God Zijn Zoon uitgezonden”. Bij God zijn er geen toevalligheden, God heeft een plan, en een volheid duidt erop dat de tijd tot op de minuut volgemaakt was. Op dat moment zette God Zijn plan in werking.

1 Petr. 1:20 :”Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging dezer wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u die door Hem geloofd in God”.

Hij, Jezus was er al, voordat de wereld bestond, hier spreekt het over het einde der tijden. Er is dus een tijd bij God, die ook weer een einde kent. God zal het tijdsbestek waarin wij leven ook weer afsluiten.

Voor ons betekent het dat we moeten uitzien naar de wederkomst van Jezus. De bijbel spreekt over een duizend jarig vrederijk waarin Jezus zal heersen vanuit Jeruzalem.

Er komt dus een nieuwe tijd, van vrede en gerechtigheid en tot die tijd zullen we ijverig zijn, bezig met het werk van de Heer!

2 Tess. 1:10 :”wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn”.

Pastors Theodoor en Lien Verkuil wensen jullie allen een vruchtbare December maand toe en een vreugdevol Kerstfeest met allen die u liefheeft.