Gegevens Stichting Shekinah Ministries

KvK-nummer 41211747

Rechtspersoon
RSIN 808761614
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Shekinah Ministries
Statutaire zetel Amsterdam

Datum akte van oprichting 31-07-1992
Activiteiten SBI-code: 94911 – Religieuze organisaties
Religieuze organisaties

Bestuurders
Naam Verkuil, Theodorus
Datum in functie 31-07-1992
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Hille Julia Prabhoedasie
Datum in functie 13-04-2022
Titel Vice voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Latubessy, Rethy Emma Maria
Datum in functie 01-12-2000
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Eudoxie, Clyde
Datum in functie 01-01-2008
Titel Secretaris
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Wirjosemito, Ricardo Rivany
Datum in functie 02-10-2017 (datum registratie: 20-12-2017)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)