Woord van de maand – maart 2021

Maart is de lente maand, nieuw leven, nieuwe verwachting.Ik merk dat er een nieuwe verwachting is in de geest bij vele gemeenteleden. Dat is wat de geest van God werkt in onze harten en het is aan ons om erop te reageren. In het natuurlijke zullen we zoals een vrouw in verwachting is, allerlei voorbereidingen gaan doen om de baby een veilige plek te geven en alles wat verder nodig is voor het welzijn van de nieuw geborene. In de … Lees Meer

Woord van de maand – februari 2021

Als ik dit schrijf zijn we bijna halverwege onze gebed en vastentijd. Het is vooral een tijd waarin we meer dan ooit God leren te geloven en te vertrouwen voor alles wat wij als mensen moeilijk of onmogelijk vinden. Fil.4:13 “Ik ben in staat om alles te doen door Christus, Die mij daarvoor de kracht geeft”(Het Boek)Het geheim is Jezus in ons, Hij woont in ons door de Heilige Geest, we zijn met Hem verbonden! Zoals de rank verbonden is … Lees Meer

Woord van de maand – januari 2021

Geliefde broeders en zusters in de Heer.  Dezer dagen kwam er een tekst in mijn gedachten uit Phil. 2:7 (Eng. Bijbel)  “but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men”.  In de Nederlandse bijbels wordt dit  wat anders weergegeven.  Het gaat erom dat de Here Jezus zijn goddelijkheid heeft afgelegd, toen Hij gewillig was om naar de aarde te komen als een klein kindje wat we deze dagen gedenken.  Hij legde zijn reputatie als aan God gelijk af en nam de vorm van een slaaf aan.  Denk daaraan, Hij deed … Lees Meer

Woord van de maand – december 2020

Bij deze laatste maand van een bewogen jaar wil ik stilstaan bij wat het woord van God ons leert voor deze tijd. In de eerste plaats komt dan het woord waakzaam in mij op. We lezen in diverse bijbel-gedeelten over waakzaam zijn. Marcus 13:33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet wanneer de tijd is. 1Cor. 16:13 Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest mannelijk, weest sterk!   Col.4:2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt … Lees Meer

Woord van de maand – november 2020

Prijst de naam van Jezus onder alle omstandigheden. Want als we Hem niet prijzen dan geloven we niet dat Hij omstandigheden kan en wil veranderen ten goede.  Pasgeleden kwam er een tekst in mij op en ik heb hem opgezocht; het is in Kol. 3:1-3 De duivel haat het als we durven te belijden wat het woord zegt, wie we zijn in Christus. We zijn met Hem opgewekt, daarom moeten we ons bezig houden met hemelse zaken.   We moeten bedenken … Lees Meer

Woord van de maand – september 2020

Als God ons een opdracht geeft, is het zeer belangrijk dat wij leren gehoorzamen.  Nu moeten wij natuurlijk allemaal leren, God kijkt naar de houding van ons hart. Zijn wij gewillig om te leren of zijn wij rebels en onwillig. Wij maken allemaal in het leerproces fouten, dat is geen probleem bij onze hemelse Vader. In Mattheüs 21 : 28 lezen wij de gelijkenis van de twee zonen. De vader vraagt de Eerste, “werk vandaag in de wijngaard”, en hij … Lees Meer

Woord van de maand – augustus 2020

Geliefde broeders en zusters in de Heer, We leven in zeer opwindende tijden, waarin het erg belangrijk is onze ogen op de Here Jezus gericht te houden. Vervolging van onze medechristenen neemt zeer toe, in China, India en vele moslim naties. Ik geloof dat dit alleen maar zal uitwerken dat de oogst van zielen zal binnen komen. Een voorbeeld hiervan is Iran. Verder valt het mij op dat het internet ons allerlei verdacht makende theorieën brengt over het coronavirus en … Lees Meer

Woord van de maand – juli 2020

Geliefde Shekinah Familie, We zijn weer een nieuw seizoen ingegaan en we hebben heel duidelijk de boodschap ontvangen om te werken aan onze frisheid in de Heer. We moeten duidelijk niet verslappen. Ik wil jullie allen bemoedigen om te stappen in het plan dat de Heer voor ons als gemeente, en het plan dat Hij voor jullie persoonlijk, heeft. We hebben ons een seizoen lang thuis kunnen opbouwen in het Woord en in de familie relatie. De bijbel, Gods weg, … Lees Meer

Woord van de maand – juni 2020

Geliefde Shekinah Familie, Ik merk ook voor mijzelf dat we in deze tijd zeer alert moeten blijven, anders worden we meegezogen in een atmosfeer van, we zien wel wat ervan komt. De Heer wil ons betrekken bij wat Hij aan het doen is, daarom is gebed zeer belangrijk, zitten aan de voeten van Jezus! Laat de Heilige Geest je de dingen duidelijk maken. Dan weten we hoe we moeten bidden. Heb een verlangen om in de stroom van de Heilige … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2020

Ondanks het Corona virus en de lock down waarin we verkeren, zodat we niet samen kunnen komen als kerk, zijn we gezegend met onze videobijeenkomsten. In Efeze 1:3 lezen we:”gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei zegen gezegend heeft in Christus; (niet gaat zegenen, maar gezegend heeft)”. Laten we ons verblijden dwars door alles heen, dat wij onder de zegen van God mogen leven, welke God ons gegeven heeft (door genade en … Lees Meer