ANBI-instelling

De Stichting Shekinah Ministries is door de Belastingdienst erkend als een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beoogde Instelling) onder nummer 11862. Dit betekent dat uw giften aan de stichting als aftrekpost kunnen worden opgevoerd bij uw belastingaangifte. Maakt u geld over aan de stichting, of geeft u contante offers en hebben wij uw naam en adres, dan ontvangt u een kwitantie van de stichting. De kwitantie wordt in februari verstrekt en bevat een specificatie van al uw giften over het voorgaande jaar. Dit heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Bestuursleden

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.
De voorzitter ontvangt geen vergoeding voor bestuurlijke taken maar een salaris van de stichting voor de werkzaamheden die hij verricht als voorganger.