Woord van de maand – juni 2023

Maand zes alweer, dus halverwege het jaar! Wat een opwindende tijd beleven we nu. Er is een verandering gaande, een bewegen van de Geest van God als nooit tevoren. Er is ook een vernieuwde verwachting voor de dingen die God beloofd heeft in Zijn woord. Heb een verlangen broeders en zusters om in het woord te graven naar de schatten die nu misschien nog verborgen zijn voor u. De bijbel leert ons dat hoeveel beloften er ook zijn, ze zijn … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2023

Deze maand gedenken we Hemelvaart en Pinksteren. In Handelingen 1 lezen we dat Jezus na Zijn opstanding, veertig dagen onderwijs gaf aan Zijn Apostelen aangaande het Koninkrijk van God en de komst van de Heilige Geest. Deze twee dingen hebben met elkaar te maken. Het is de Heilige Geest die het Koninkrijk van God openbaart en vestigt in onze harten. Wij leven nu al in het Koninkrijk van God door geloof, en leren door de leiding van de Geest te … Lees Meer

Woord van de maand – april 2023

Ik heb geloof dat dit een gedenkwaardige maand gaat worden. Paasfeest en de miniconferentie met leraar/profeet Phil Cappuccio. Begin April het Paasweekend, waar we de dood en opstanding van onze Here Jezus gaan gedenken. Romeinen 4:25; ‘die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging’ (NSV). We hebben niet alleen vergeving van zonde ontvangen, maar we zijn gerechtvaardigd alsof we nooit hebben gezondigd. Voor de aardse rechter betekend dat vrijspraak, geen reden voor vervolging! In Johannes 20:17 Lezen … Lees Meer

Woord van de maand – maart 2023

Laatst toen ik op weg was om iemand te bezoeken, gaf God mij een tekst uit Jesaja. Ik heb hem later opgezocht en kwam bij hoofdstuk 61. Ik geef de eerste verzen weer, maar lees in uw bijbel het hele hoofdstuk van 1-11. De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft: Deze zalving heeft te maken met de roeping en bediening, in dit vers gaat het over de Here Jezus, maar ook over de … Lees Meer

Woord van de maand – februari 2023

  ‘De manifestatie van Gods Geest in ons leven en de gemeente.’ Terwijl ik dit schrijf hebben we gisteren een samenkomst gehad waar Gods Geest zeer krachtig bewoog, het was als golven van Gods glorie, ik zag het ook in de geest. De beweging van Gods Geest wordt ook aangeduid met de wind. Trouwens in de natuur worden golven veroorzaakt door de wind. In het natuurlijke kunnen zowel de golven alsook de wind zeer vernietigend zijn. Dit is dan het … Lees Meer

Woord van de maand – januari 2023

‘Aan alle gemeenteleden van Shekinah Amsterdam en Shekinah Family Church Almere, een gezegend en overwinnend 2023!’ Lieve broeders en zusters in de Heer, Zoals God het volk Israël in het Oude Testament het beloofde land toezegde, op dezelfde wijze hebben wij in Jezus ook een beloofd land, dat is het Koninkrijk van God. Dus niet in de eerste plaats de hemel, maar Zijn Koninkrijk. We waren eerst in een ander Koninkrijk van duisternis en nu in het Koninkrijk van licht … Lees Meer

Woord van de maand – december 2022

Geliefde Shekinah Familie, Alweer de laatste maand van het jaar. We gaan daarmee het jaar afsluiten en wat heeft dit jaar ons gebracht? Heel veel zaken die voorheen als vanzelfsprekend waren zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Dus de onzekerheid is toegenomen. Voor ons christenen is er maar één weg, en dat is ons geloof en verwachting op Jezus, onze Hogepriester, bouwen. God wil zich absoluut aan Zijn kinderen openbaren, maar dan moeten we Hem wel zoeken. Of zoals het woord … Lees Meer

Woord van de maand – november 2022

Geliefde Shekinah Family, Er zijn in de bijbel zeer krachtige teksten die ons iets te zeggen hebben. In Romeinen 8:35 ;”Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.” (Lees ook 38+39). Wat voor geheim … Lees Meer

Woord van de maand – oktober 2022

Geliefde Shekinah Family, Bij het lezen van mijn bijbel kwam ik bij Lucas 12:22 “Bezorgdheid” Zorgen maken doen we van tijd tot tijd allemaal, alleen zodra u dat ontdekt bij uzelf brengt u die gedachten bij Jezus als het goed is. Anders gaat u erop zitten broeden en dan zullen er na verloop van tijd rare monsters uit dat broedsel komen. Jezus leert ons dus om niet bezorgd te zijn. In dat woord zien we het woord ‘zorgen’, ik denk … Lees Meer

Woord van de maand – september 2022

Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad, en kunnen we met frisse en vernieuwde energie aan de slag. Op dit moment kampt ons land met enorme problemen, in het bijzonder door de hoge inflatie, dus hogere kosten van levensonderhoud. Meer dan ooit moet ons geloof op de Here gericht zijn. Wij allen worden geraakt door deze situatie. De duivel zal er alles aan doen om ons geloof aan te vallen, zal jouw God je wel helpen in je tekorten, financieel, … Lees Meer