Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Mattheüs 6 vers 33

banier Jezus Christus Shekinah Ministries

HEILIG, HEILIG, HEILIG is de Here God,

de Almachtige, die was en die is en die komt.