Woord van de maand – april 2024

Deze maand zijn we alweer in de lente beland. Seizoenen komen en gaan ook in het geestelijke leven. Hebben we ogen en oren om te verstaan in welk seizoen en tijd wij leven? Soms lijkt het of er niets veranderd in de geestelijke wereld. We moeten wakker blijven en verwachting hebben dat wat God beloofd heeft onderweg is.

Waarom geloof ik in opwekking voor Nederland en Europa. Het heeft er alles mee te maken dat mensen op weg zijn naar de hel, en ze hebben het niet eens in de gaten. Matt. 7:13;”Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor binnengaan”.

In het boek Joel 2 staat een profetie, Petrus haalt hem aan op de eerste Pinksterdag en zegt; “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees”. (Dat is zelfs in de hele wereld) Zoals we weten is het Gods Geest die overtuigd van zonden. Niemand kan van zonde overtuigen dan door de Heilige Geest.

Wat we meer dan ooit nodig hebben is om volhardend te bidden en de Heer te vragen om opnieuw Zijn Geest uit te storten in deze verloren gaande wereld. Daarnaast moeten we uitgaan in vertrouwen dat God Zijn woord zal bevestigen.

Ik geloof met mijn hele hart dat God deze wereld opnieuw een kans wil geven.

Volgens het onderwijs van Jezus in Matt. 13:36-43 Zijn er twee soorten oogsten, de kinderen van het Koninkrijk en de kinderen van de boze. Er zal een schifting plaats vinden en velen zullen Jezus als hun redder vinden.

In Matt. 9:37 Hier zegt Jezus: “de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig”. Als Jezus zegt dat de oogst groot is, dan is en zal hij groot zijn.

Laten we onze gedachten opmaken en ons bezighouden met datgene wat God belangrijk vindt!

 

Pastor Theodoor Verkuil