Woord van de maand – juni 2022

Deze maand is vooral het feest van Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, wat we gedenken en vieren.

Het is voor ons christenen een realiteit om te wandelen met en geleid te worden door de Heilige Geest. Het is normaal om de stille stem van de Geest te leren verstaan en erop te reageren in geloof en gehoorzaamheid. Dit gaat samen met een kennis van Gods woord de bijbel, waardoor we kunnen toetsen dat wat wij menen te hebben verstaan van de Heilige Geest overeenkomt met het geschreven Woord. De bijbel moedigt ons ook aan om te streven naar de gaven van de Geest. Alleen wij zijn verantwoordelijk om niet alles te geloven zonder eerst te toetsen of het overeenkomt met Gods Woord. Want er zijn vele stemmen in deze wereld, ook misleidende stemmen, al in het Paradijs was er een stem, “heeft God ook gezegd”?

De Here Jezus zelf onderwijst ons over de Heilige Geest in Joh. 14:25: ”Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in Mijn Naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb”.

En Paulus schrijft in de Romeinenbrief over het leven door de Geest (8:26) “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen”.

Bent u ook nog in de school van de Heilige Geest? Laten we ons laten onderwijzen door de Geest en het Woord? We moeten onbeweeglijk leren vast te houden aan de waarheid van Gods Woord en de leiding van de Geest. Wat onze omstandigheden ook zijn, die zullen weer veranderen, maar de beloften van God blijven eeuwig. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk maar de onzichtbare dingen van God zijn eeuwig!

Leer samen te werken met de Heilige Geest, Hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid! En dat is altijd het Woord van God!

Wees gezegend op uw weg van geloof en volharding, in Jezus naam!

Pastor Theodoor Verkuil