Woord van de maand – mei 2022

Even een terugblik op 26 Maart waarop we met onze Molukse vrienden waardig Pastor Lien hebben herdacht.

Wat een eenheid en fijne aanbidding en natuurlijk Pastor Henk Karelse met een gezegende boodschap.

Nog vers ligt achter ons het Paasweekend met Pastor Julius en zijn vrouw. Wat een beweging van Gods Geest, wat een gezegende worship en aanbidding.

De beide gemeenten hebben genoten van het geestelijke voedsel en van de maaltijd daarna. Dit is voor herhaling vatbaar, ja, dat zal zijn in Almere op 9 Juli, gastspreekster onze zendelinge Astrid Seibert.

Voor deze komende maand zien we Bevrijdingsdag op 5 Mei. Ook voor ons christenen een goede gelegenheid om de Heer te danken dat we in een vrij land leven, in een wereld vol van oorlogsgeweld. Ja vrijheid is niet vanzelfsprekend.

Dan komen we op 26 Mei bij Hemelvaart, 40 dagen na Pasen. We lezen in Handelingen 1:1-11 het hele verslag van Lucas die dit boek heeft geschreven. Een paar punten die er eruit springen,

vers 2:”nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven”.
Het was geen verzoek maar opdrachten die ze moesten uitvoeren.
Vers 3: Veertig dagen gaf Hij onderwijs over het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk kon alleen maar openbaar komen door Zijn dood en Opstanding.
Vers 4: Hij gebood hen om te wachten op de belofte van de Vader, de Heilige Geest, wat ook alleen maar mogelijk was door het offer van Jezus voor onze zonde, we zijn in Hem gereinigd en gerechtvaardigd.
Vers 8: En als laatste de uitwerking van Gods Geest op de levens van de Apostelen en ook op ons. “Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde”.

Wij hoeven niet meer te wachten op de Geest, Hij is gekomen. Laten we de grote opdracht vervullen waar de Apostelen mee zij begonnen, want met Jezus zijn alle dingen mogelijk!

Ik wens jullie een gezegende Meimaand toe!

Pastor Verkuil