Woord van de maand – juli 2022

Maand zeven en we zijn alweer over de helft. Om even stil te staan bij het getal zeven, bijbels gezien is zeven het getal van volheid. En in Jezus hebben we de volheid gekregen. (Kol.2:10 ;”en gij hebt de volheid verkregen in Hem”)

Het is Gods wil dat wij, de kinderen van God, wandelen in die volheid, door geloof ziende op Jezus.
Ik ben de laatste tijd opnieuw bepaald bij het Koninkrijk van God. Wij weten dat we door de wedergeboorte binnen zijn gegaan in dat Koninkrijk (Joh.3:3) en Luc. 12:32 ;”het heeft de Vader behaagd u het Koninkrijk te geven”.

Nu moeten we leren te bewegen en te handelen vanuit de principes van Gods Koninkrijk. Toen we nog zonder God waren in onze zonden, maakten we deel uit van een ander Koninkrijk waar de duivel de macht had. We wisten niet waar we heen gingen, en we deden onze eigen dingen.

Het onze Vader gebed leert ons; “onze Vader die in de Hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede in de hemel zo ook op de aarde”.

Wij zijn bevoorrecht, wij kunnen in de wil van de Vader wandelen, door de bijstand van de Heilige Geest. Er is een volheid van overwinningen, genezingen en voorzieningen in Gods Koninkrijk en zijn geen tekorten!

We eren God door iedere dag te belijden, Heer laat ook deze dag Uw Koninkrijk heersen in mijn leven, mijn gezin en op mijn werk. In de plaats waar ik woon. In Nederland, de regering, het parlement, het Koningshuis! Europa en alle andere werelddelen, want deze aarde behoord Jezus toe!

Wees gezegend vanuit de volheid van Jezus!

Pastor Theodoor Verkuil