• Senior Pastors Shekinah Nederland
    Pastors Theodoor en Lien Verkuil, Senior Pastors Shekinah Ministries Nederland

  WELKOM OP DE WEBSITE VAN SHEKINAH MINISTRIES NEDERLAND

 Shekinah Ministries is een Pinkster geloofsgemeenschap
die midden in de samenleving staat.

Wij geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is. Wij brengen God naar de mensen door wereldwijde zending.

 

YouTube Aankondiging Shekinah Ministries

 

 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3 vers 16

 

 

Laatste berichten

Woord van de maand – oktober 2021

“De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, de hoop der Goddelozen gaat teniet”. Spreuken 10:28 Onze verwachting en hoop is anders dan de mensen zonder God. Het verschil ligt hierin dat wij een fundament hebben van het onfeilbare woord van God, God kan niet en zal nooit liegen, dat zou tegen zijn aard en wezen ingaan, Hij is de waarheid. De mens zonder God hoopt dat de dingen beter zullen gaan, maar die hoop heeft geen basis, geen fundament. 2 Cor. … Lees Meer

0
Woord van de maand – september 2021

Efz. 1:15/17; Paulus gebed voor de christenen in Efeze en ook voor ons. “Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen; (The Amplified Bible):”inzicht in de mysteries en geheimen in de diepe … Lees Meer

0
Woord van de maand – augustus 2021

Openbaring 12:12b ;”Wee de aarde en de zee want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft”. Ik geloof persoonlijk dat dit gedeelte uit Gods woord slaat op deze tijd, waar de duivel vrij spel lijkt te hebben om de volkeren van deze wereld tegen elkaar op te zetten. Vanaf vers één, kunnen we lezen dat hij uit de hemel op de aarde is geworpen. Ik geloof dat dit is gebeurd nadat Jezus … Lees Meer

0
Woord van de maand – juli 2021

Geliefde Shekinah familie, Het Koninkrijk van God werkt en wordt geopenbaard door het principe van geloof, geloof neemt Gods woord aan voor waarheid. Dat kan ook niet anders, want Jezus onze Heer wordt ook genoemd het Woord, en Hij is de Weg de Waarheid en het Leven. De plaats die Gods woord inneemt in ons leven en de manier waarop we het belijden, zal maken of we een man of vrouw van geloof zijn.Geloof komt door het horen Rom. 10:17 … Lees Meer

0