• Pastor Theodoor Verkuil, Senior Pastor Shekinah Ministries
    Pastor Theodoor Verkuil, Senior Pastor Shekinah Ministries

  WELKOM OP DE WEBSITE VAN SHEKINAH MINISTRIES NEDERLAND

 Shekinah Ministries is een Pinkster geloofsgemeenschap
die midden in de samenleving staat.

Wij geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is. Wij brengen God naar de mensen door wereldwijde zending.

 

 

 

YouTube Aankondiging Shekinah Ministries

 

 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3 vers 16

 

 

Laatste berichten

Woord van de maand – april 2022

Deze maand gedenken we weer de dood en de opstanding van de Here Jezus Christus, het Paasfeest. Van alle christelijke feesten is dit feest het meest ingrijpende, levens veranderende feest. Jezus die Zijn leven neerlegt voor de zonde van de mensheid, de prijs betaalde voor alle ongerechtigheid van alle eeuwen, en daarna opstaat uit de dood door de kracht van de Heilige Geest. Voor de wederom geboren christen is dit een belangrijk feit, waarover we steeds weer opnieuw moeten mediteren … Lees Meer

0
Woord van de maand – maart 2022

Geliefde broeders en zusters in de Heer!, Als ik dit woord schrijf is afgelopen nacht de oorlog in Oekraïne uitgebroken, steden worden gebombardeerd, en strategische plaatsen ingenomen. Opeens is de vrede ver weg, en wat al verwacht werd vanwege de grote troepenopbouw in Rusland is gebeurd en zelfs nog erger. We weten dat de Here Jezus belangrijke toespraken heeft gehouden over wat zou komen over deze wereld, vooral in Mattheus 24 de rede over de laatste dingen. Vanaf vers 6 … Lees Meer

0
Woord van de maand – februari 2022

Even terugkijkend op de rouwdienst en aansluitend de begrafenis.God heeft onze rouw veranderd in vreugdeolie, We hebben Hem de eer gegeven die Hem toekomt.De Heilige Geest wordt genoemd, de Trooster, wat een werkelijkheid, amen. Diverse mensen hebben mij gevraagd, pastor u lijkt zo sterk, ik zei, dat ben ik niet het is Here in mij. Er is een grote verwachting en hoop in mijn hart, want God verlangt ernaar om Zijn woord te bevestigen.Marcus 16:20;”Doch zij gingen heen en predikten … Lees Meer

0
Woord van de maand – januari 2022

Een nieuw jaar begint, wat zal dat jaar ons brengen? In Hebr.10:23 lezen wij: “Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar, vasthouden, want Hij, die beloofd heeft is getrouw”.Onze hoop is gevestigd op God die getrouw(betrouwbaar) is, en op Zijn woord. Hoop=verwachting=zekerheid te ontvangen wat beloofd is, want God kan niet en zal nooit liegen.Bijbelse hoop is zeer belangrijk voor ons geloofsleven.Daarom lezen we in Hebr.11:1 “Het geloof is de zekerheid der dingen, die men hoopt”.Hoop leeft in … Lees Meer

0