• Pastor Theodoor Verkuil, Senior Pastor Shekinah Ministries
    Pastor Theodoor Verkuil, Senior Pastor Shekinah Ministries

  WELKOM OP DE WEBSITE VAN SHEKINAH MINISTRIES NEDERLAND

 Shekinah Ministries is een Pinkster geloofsgemeenschap
die midden in de samenleving staat.

Wij geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is. Wij brengen God naar de mensen door wereldwijde zending.

 

 
Voorbeeld van afbeelding

 

 

YouTube Aankondiging Shekinah Ministries

 

 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3 vers 16

 

 

 

 

 

Laatste berichten

Woord van de maand – maart 2023

Laatst toen ik op weg was om iemand te bezoeken, gaf God mij een tekst uit Jesaja. Ik heb hem later opgezocht en kwam bij hoofdstuk 61. Ik geef de eerste verzen weer, maar lees in uw bijbel het hele hoofdstuk van 1-11. De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft: Deze zalving heeft te maken met de roeping en bediening, in dit vers gaat het over de Here Jezus, maar ook over de … Lees Meer

0
Woord van de maand – februari 2023

  ‘De manifestatie van Gods Geest in ons leven en de gemeente.’ Terwijl ik dit schrijf hebben we gisteren een samenkomst gehad waar Gods Geest zeer krachtig bewoog, het was als golven van Gods glorie, ik zag het ook in de geest. De beweging van Gods Geest wordt ook aangeduid met de wind. Trouwens in de natuur worden golven veroorzaakt door de wind. In het natuurlijke kunnen zowel de golven alsook de wind zeer vernietigend zijn. Dit is dan het … Lees Meer

0
Woord van de maand – januari 2023

‘Aan alle gemeenteleden van Shekinah Amsterdam en Shekinah Family Church Almere, een gezegend en overwinnend 2023!’ Lieve broeders en zusters in de Heer, Zoals God het volk Israël in het Oude Testament het beloofde land toezegde, op dezelfde wijze hebben wij in Jezus ook een beloofd land, dat is het Koninkrijk van God. Dus niet in de eerste plaats de hemel, maar Zijn Koninkrijk. We waren eerst in een ander Koninkrijk van duisternis en nu in het Koninkrijk van licht … Lees Meer

0
Woord van de maand – december 2022

Geliefde Shekinah Familie, Alweer de laatste maand van het jaar. We gaan daarmee het jaar afsluiten en wat heeft dit jaar ons gebracht? Heel veel zaken die voorheen als vanzelfsprekend waren zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Dus de onzekerheid is toegenomen. Voor ons christenen is er maar één weg, en dat is ons geloof en verwachting op Jezus, onze Hogepriester, bouwen. God wil zich absoluut aan Zijn kinderen openbaren, maar dan moeten we Hem wel zoeken. Of zoals het woord … Lees Meer

0