Woord van de maand – november 2021

Wat gaat een jaar toch snel voorbij, alweer de op een na laatste maand van het jaar.

God is goed geweest voor gemeente Amsterdam en Almere, twee doopdiensten achter elkaar, blijdschap en dankbaarheid was er.

Het zijn de eerste druppels van een grote stortbui van zegeningen en bezoekingen van God over Nederland! Jesaja 55:10-11:” Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal Mijn woord dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen, wat Mij behaagt, en dat volbrengen, waartoe Ik het zend”.

Wat een machtige beloften van onze hemelse vader, Hij staat achter Zijn woord, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Zoals de aarde vruchtbaar wordt van de regen, zo zijn wij ook vruchtbaar door Gods woord, het is vol van scheppende kracht. God beloofd dat Zijn woord niet leeg terug keert tot Hem, dan betekent dat het tegenovergestelde gebeurt, het keert vol tot Hem terug. Als God spreekt dan is dat een opdracht, dan kan het niet anders of er gebeurt wat God heeft gezegd, want als Hij spreekt dan staat Hij erachter, het behaagt Hem. Dat betekent er plezier in hebben, Gods hart is erin!

Ook voor de laatste twee maanden van 2021 zal God Zijn Woord waarmaken, het is niet krachteloos maar vol van dynamische kracht en autoriteit. Maar het is aan ons om dat woord in geloof te ontvangen, en te proclameren over ons leven. Laten we ons geloof en verwachting alleen op God richten, en laat het ook voor u vaststaan dat iedere dag de Vader en de Zoon en de Heilige Geest met ons zijn. En weet diep in je hart dat Gods Geest je zal leiden, bij iedere beslissing die je moet nemen en iedere opdracht die God in je hart legt. De leiding van God moet niet iets twijfelachtig zijn. Zijn belofte is daar, Ik zal je helpen en leiden en de weg wijzen die je gaan moet!

Weest gezegend zoon en dochter van de levende God!

Pastor Theodoor Verkuil