Opdracht van God aan de Shekinah Ministries:

God heeft meerdere malen door beproefde profeten gesproken en richting gegeven aan de opdracht van de Shekinah Ministries. Door herhaling van de opdracht door profeten die niet op de hoogte waren van eerder uitgesproken profetieën heeft God Zijn bestemming voor de Shekinah Ministries bevestigd.

 

  1. De Shekinah gemeente is een huis van gebed, een huis van evangelisatie, heiligheid en aanbidding, van onderwijs en training.
 
  1. Wij zijn een gemeente van strijders, voorbidders en dienstbare werkers, waar vele jonge mannen en vrouwen in de bediening worden verwekt en uitgezonden.
 
  1. Wij stichten nieuwe gemeenten en huiscelgroepen teneinde een netwerk van steunpunten, krachtige Christelijke getuigenissen, voorbedeposten en bruggehoofden over Amsterdam en heel Nederland te vestigen. Het doel hiervan is het koninkrijk van God, onze Heer en Meester te proclameren.
 
  1. Wij opereren in wereldevangelisatie om Jezus bekend te maken. Wij ondersteunen daarom maandelijks financieel zendelingen en zendingsorganisaties.
 
  1. Shekinah Ministries zal een huis zijn waar mannen en vrouwen worden getraind voor hun bediening. Het zal een trainingscentrum zijn waar mannen en vrouwen uit de hele wereld naar toe zullen komen om toegerust te worden in en door de vijfvoudige bediening.