Woord van de maand – juni 2022

Deze maand is vooral het feest van Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, wat we gedenken en vieren. Het is voor ons christenen een realiteit om te wandelen met en geleid te worden door de Heilige Geest. Het is normaal om de stille stem van de Geest te leren verstaan en erop te reageren in geloof en gehoorzaamheid. Dit gaat samen met een kennis van Gods woord de bijbel, waardoor we kunnen toetsen dat wat wij menen te hebben … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2022

Even een terugblik op 26 Maart waarop we met onze Molukse vrienden waardig Pastor Lien hebben herdacht. Wat een eenheid en fijne aanbidding en natuurlijk Pastor Henk Karelse met een gezegende boodschap. Nog vers ligt achter ons het Paasweekend met Pastor Julius en zijn vrouw. Wat een beweging van Gods Geest, wat een gezegende worship en aanbidding. De beide gemeenten hebben genoten van het geestelijke voedsel en van de maaltijd daarna. Dit is voor herhaling vatbaar, ja, dat zal zijn … Lees Meer

Woord van de maand – april 2022

Deze maand gedenken we weer de dood en de opstanding van de Here Jezus Christus, het Paasfeest. Van alle christelijke feesten is dit feest het meest ingrijpende, levens veranderende feest. Jezus die Zijn leven neerlegt voor de zonde van de mensheid, de prijs betaalde voor alle ongerechtigheid van alle eeuwen, en daarna opstaat uit de dood door de kracht van de Heilige Geest. Voor de wederom geboren christen is dit een belangrijk feit, waarover we steeds weer opnieuw moeten mediteren … Lees Meer

Woord van de maand – maart 2022

Geliefde broeders en zusters in de Heer!, Als ik dit woord schrijf is afgelopen nacht de oorlog in Oekraïne uitgebroken, steden worden gebombardeerd, en strategische plaatsen ingenomen. Opeens is de vrede ver weg, en wat al verwacht werd vanwege de grote troepenopbouw in Rusland is gebeurd en zelfs nog erger. We weten dat de Here Jezus belangrijke toespraken heeft gehouden over wat zou komen over deze wereld, vooral in Mattheus 24 de rede over de laatste dingen. Vanaf vers 6 … Lees Meer

Woord van de maand – februari 2022

Even terugkijkend op de rouwdienst en aansluitend de begrafenis.God heeft onze rouw veranderd in vreugdeolie, We hebben Hem de eer gegeven die Hem toekomt.De Heilige Geest wordt genoemd, de Trooster, wat een werkelijkheid, amen. Diverse mensen hebben mij gevraagd, pastor u lijkt zo sterk, ik zei, dat ben ik niet het is Here in mij. Er is een grote verwachting en hoop in mijn hart, want God verlangt ernaar om Zijn woord te bevestigen.Marcus 16:20;”Doch zij gingen heen en predikten … Lees Meer

Woord van de maand – januari 2022

Een nieuw jaar begint, wat zal dat jaar ons brengen? In Hebr.10:23 lezen wij: “Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar, vasthouden, want Hij, die beloofd heeft is getrouw”.Onze hoop is gevestigd op God die getrouw(betrouwbaar) is, en op Zijn woord. Hoop=verwachting=zekerheid te ontvangen wat beloofd is, want God kan niet en zal nooit liegen.Bijbelse hoop is zeer belangrijk voor ons geloofsleven.Daarom lezen we in Hebr.11:1 “Het geloof is de zekerheid der dingen, die men hoopt”.Hoop leeft in … Lees Meer

Woord van de maand – december 2021

December is bij uitstek de maand waarin we de geboorte van onze redder, Jezus Christus vieren. Er zijn verschillende teksten in de bijbel die duidelijk maken dat het Gods tijd was om Zijn Zoon naar deze aarde te zenden. Gal. 4:4 “Maar toen de volheid des tijds gekomen was heeft God Zijn Zoon uitgezonden”. Bij God zijn er geen toevalligheden, God heeft een plan, en een volheid duidt erop dat de tijd tot op de minuut volgemaakt was. Op dat … Lees Meer

Woord van de maand – november 2021

Wat gaat een jaar toch snel voorbij, alweer de op een na laatste maand van het jaar. God is goed geweest voor gemeente Amsterdam en Almere, twee doopdiensten achter elkaar, blijdschap en dankbaarheid was er. Het zijn de eerste druppels van een grote stortbui van zegeningen en bezoekingen van God over Nederland! Jesaja 55:10-11:” Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet … Lees Meer

Woord van de maand – oktober 2021

“De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, de hoop der Goddelozen gaat teniet”. Spreuken 10:28 Onze verwachting en hoop is anders dan de mensen zonder God. Het verschil ligt hierin dat wij een fundament hebben van het onfeilbare woord van God, God kan niet en zal nooit liegen, dat zou tegen zijn aard en wezen ingaan, Hij is de waarheid. De mens zonder God hoopt dat de dingen beter zullen gaan, maar die hoop heeft geen basis, geen fundament. 2 Cor. … Lees Meer

Woord van de maand – september 2021

Efz. 1:15/17; Paulus gebed voor de christenen in Efeze en ook voor ons. “Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen; (The Amplified Bible):”inzicht in de mysteries en geheimen in de diepe … Lees Meer