Woord van de maand – Februari 2018

Is uw oog nog steeds op Jezus gericht? Wat betekent, mijn verwachting is van Hem! Dit jaar zijn we als gemeente meer dan ooit beginnen te bewegen in onze roeping als gemeente. Door de jaren heen heeft God profetisch gesproken dat we een apostolische gemeente zijn. Maar we moeten allemaal ook leren te bewegen in die roeping door geloof. Alleen door geloof kunnen wij aanvaarden dat wat God zegt over ons dat het zo is en ook zal gebeuren. Het … Lees Meer

Woord van de maand – Januari 2018

Geliefde Shekinah Familie, Het begin van weer een nieuw jaar, brengt nieuwe verwachtingen met zich mee. Zijn onze verwachtingen op Gods woord gebaseerd, dan hebben we een vast fundament van zekerheid. Het evangelie betekend nog steeds “Goed nieuws”  God heeft het goed met ons voor. God wordt gemotiveerd door liefde voor de gehele mensheid.   Pastors Theodoor en Lien Verkuil    

Woord van de maand – December 2017

Bij deze laatste maand van het jaar kijken we even terug op wat geweest is. We zijn dankbaar voor alles wat de Heer ons geschonken heeft, maar tegelijkertijd kijken we met verwachting uit wat voor ons ligt. We zijn dankbaar maar we kunnen niet stil blijven staan bij de zegeningen van gisteren. Geloof strekt zich uit naar wat voor ons ligt. Filipenzen 3:14 maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij … Lees Meer

Woord van de maand – November 2017

Geliefde broeders en zusters in de Heer ! Ik heb het idee dat dingen ineens in een stroomversnelling komen, en dat kan alleen God zijn ! Als onze verwachting van de Heer is dan kan het niet anders dan dat Gods zegende hand gaat bewegen. We staan voor een opwindende periode in Nederland en ik zie overal tekenen van Gods hand in de levens van mannen en vrouwen. En een hernieuwde belangstelling voor het geloof in God. Laten we niet … Lees Meer

Woord van de maand – Oktober 2017

Geliefde geloofshelden, we beginnen al weer aan het laatste kwartaal van 2017. Terugkijkend op de conferentie van Ev. Rodney Howard Brown; ik was daar zelf twee avonden. Op de woensdagavond sprak Br. Rodney een zeer krachtige profetie uit over Nederland, die helemaal overeenkomt met de profetie die Br. Phil Capucio heeft uitgesproken in Mei 2001. Soms hebben christenen nogal moeite met profetieën die volgens hen niet zijn uitgekomen. Het probleem is onze kijk op tijd, die is bij God heel … Lees Meer

Woord van de maand – September 2017

  Als u dit leest is de schoolvakantie ongeveer voorbij, de gezinnen weer thuis en het normale leven van werk, school en gemeente begint weer. We hebben wel aardig wat gezinnen gemist, zowel in Zuidoost als in Almere, maar we gunnen jullie dat helemaal. De boog kan niet altijd gespannen blijven,zegt een spreekwoord en dat is absoluut waar. We hebben af en toe ontspanning nodig, even in een andere omgeving, maar de meeste ontspanning moeten we toch in de Heer … Lees Meer

Woord van de maand – augustus 2017

Geliefde Shekinah familie, Wat is God toch goed. De afgelopen maand was weer vol van Gods goedheid en genade. Eind Juni zijn wij terug gekomen van een zeer gezegende reis naar Polen, het is steeds weer bijzonder als de zalving van God over je is en mensen aanraakt. Dan direct daarna kregen we Pastor/Profeet Michael en Kim Holcomb, wat een glorie en zegen in beide gemeenten. Met deze profetische woorden moeten we vooruit en in geloof stappen gaan doen. Ik … Lees Meer

Woord van de maand – juli 2017

Wat een heerlijk Pinksterfeest hebben we gehad. In beide gemeenten heeft het levend water gevloeid in woorden van kennis en wijsheid, openbaringen enz. Er was zo’n heerlijke tegenwoordigheid van de Heer , zonder druk of menselijke inspanning. Wat is God verheerlijkt in deze diensten. Zelf heb ik een aantal zeer krachtige aanrakingen van God gezien, doorbraken die niet voor een moment zijn maar bepalend voor de rest van het leven van deze broeders en zusters. Er waait een nieuwe wind … Lees Meer

Woord van de maand – juni 2017

Terugkijkend op de maand Mei, danken we de Heer voor zijn dienstknecht Phil Cappuccio en zijn bediening op 5 en 6 Mei in 2 gezamenlijke diensten, waar we gesterkt en opgebouwd zijn door onderwijs en profetische woorden. De broeder is zelf gezegend tijdens zijn verblijf in Nederland en hij proeft in de Geest een toenemend verlangen voor een opwekking die God keer op keer heeft beloofd. De maand die nu voor ons ligt, begint al heel goed met het heerlijke … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2017

Afgelopen maand mochten we in beide gemeenten een heerlijk Paasfeest vieren, mensen zijn aangeraakt door de geweldige Glorie van God. In de maand Mei hebben we weer een christelijke feestdag, Hemelvaart. In het boek Handelingen 1 wordt er uitgebreid op ingegaan, de dag dat Jezus werd opgenomen in de hemel. Jezus heeft na Zijn opstanding aan Zijn apostelen onderwijs gegeven over de opdracht en het werk wat er voor hen te doen was. De eerste en belangrijkste opdracht was dat … Lees Meer