Woord van de maand – maart 2022

Geliefde broeders en zusters in de Heer!,


Als ik dit woord schrijf is afgelopen nacht de oorlog in Oekraïne uitgebroken, steden worden gebombardeerd, en strategische plaatsen ingenomen. Opeens is de vrede ver weg, en wat al verwacht werd vanwege de grote troepenopbouw in Rusland is gebeurd en zelfs nog erger.

We weten dat de Here Jezus belangrijke toespraken heeft gehouden over wat zou komen over deze wereld, vooral in Mattheus 24 de rede over de laatste dingen. Vanaf vers 6 lezen we, ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust (wees niet bang); want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier en dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat is alles het begin der weeën.

Om het iets te verkorten, verdrukkingen vanwege het geloof, haat om de naam van Jezus.
Afval van het geloof, kerkverlating (vooral de traditionele kerken). Valse profeten, ze worden herkend niet aan hun bediening, maar aan hun vruchten (karakter). Wetsverachting, geen respect voor Gods woord. Volharding om te zien op Jezus onze Hogepriester. Vers 14 En dit evangelie van het Koninkrijk, zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Al deze zaken zien we rondom ons heen, en dwars door al deze dingen wordt het evangelie
gepredikt! We leven in een zeer gevaarlijke maar ook opwindende tijd. Laten we vol zijn van
Jezus en vol van de Heilige Geest en wees een getuige van wat God in uw leven gedaan heeft en
nog doet!

Pastor Theodoor Verkuil