Woord van de maand – maart 2024

Deze maand gedenken we weer de dood en opstanding van onze Here Jezus.
De bijbel leert ons dat we geroepen zijn om in de voetstappen van Jezus te wandelen (1 Petr.2:21).
Dat betekent dat we moeten gaan waar Hij ons voorgegaan is. Er is natuurlijk een groot verschil, Jezus is gestorven voor de zonde van de hele wereld, Hij werd tot zonde gemaakt voor ons. Jezus is vrijwillig die weg van vernedering gegaan, Hij heeft Zijn wil overgegeven aan de hemelse Vader.

Ook wij zijn geroepen om ons kruis dagelijks te dragen. In Mattheüs 10:38-39 ;”en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig”. (kan Mijn discipel niet zijn). “Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden”. (De sleutel is opgeven).

Jezus was in alles onderdanig aan de Vader, Hij zei; ”Ik doe niets tenzij ik het de Vader zie doen”.
De zonde om onafhankelijk te zijn begon al in het Paradijs, ze mochten van alle vruchten eten behalve van de boom van kennis van goed en kwaad.
De mens besloot tegen de wil van God in te gaan en zelf uit te maken wat goed of kwaad is, en dat doen we nog steeds, zelfs wedergeboren christenen.
Daarom is dit principe zo belangrijk, je leven overgeven en je kruis dagelijks dragen = dood aan je eigen ik!

Willen we succesvol zijn als christenen leer dit principe dan toe te passen, met Gods hulp! Geef de regie van je leven in de handen van onze liefhebbende Hemelse Vader.

 

Gebed: Heer ik wil in vertrouwen op U, mijn wil en leven opgeven aan U. Vergeef mijn ongeloof en ongehoorzaamheid, en ik dank U dat ik van nu af Uw leven zal vinden met de blijdschap, vrede en gerechtigheid door de Heilige Geest! Amen!

 

Pastor Verkuil