Woord van de maand – januari 2022

Een nieuw jaar begint, wat zal dat jaar ons brengen?

In Hebr.10:23 lezen wij: “Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar, vasthouden, want Hij, die beloofd heeft is getrouw”.
Onze hoop is gevestigd op God die getrouw(betrouwbaar) is, en op Zijn woord.

Hoop=verwachting=zekerheid te ontvangen wat beloofd is, want God kan niet en zal nooit liegen.
Bijbelse hoop is zeer belangrijk voor ons geloofsleven.
Daarom lezen we in Hebr.11:1 “Het geloof is de zekerheid der dingen, die men hoopt”.
Hoop leeft in ons gedachtewereld, het is daar ook waar we beginnen te wanhopen omdat we bedenken wat fout zou kunnen gaan. En dat is niet altijd makkelijk, we geloven nu eenmaal eerder wat we voelen wat we zien. Maar de bijbel zegt ons dat de zichtbare dingen tijdelijk zijn maar de onzichtbare eeuwig.

We mogen onszelf niet toestaan om onze gedachten de vrije loop te laten, vul je gedachten met Gods woord, vul je gedachten met Jezus.
Col. 3:1-2 “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn (corona), want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God”.

Wat gaan we bedenken voor 2022, de wereld kan niet anders dan ellende bedenken, maar wij vullen onze gedachten met Jezus, Hij is ons leven.

Dit komend jaar zal een hoopvol jaar zijn, we zullen Gods Glorie zien bewegen.

Ik wens jullie allemaal in beide gemeente een hoopvol 2022 toe.

Jullie Pastor Theodoor Verkuil