Woord van de maand – april 2022

Deze maand gedenken we weer de dood en de opstanding van de Here Jezus Christus, het Paasfeest.

Van alle christelijke feesten is dit feest het meest ingrijpende, levens veranderende feest. Jezus die Zijn leven neerlegt voor de zonde van de mensheid, de prijs betaalde voor alle ongerechtigheid van alle eeuwen, en daarna opstaat uit de dood door de kracht van de Heilige Geest.

Voor de wederom geboren christen is dit een belangrijk feit, waarover we steeds weer opnieuw moeten mediteren en nadenken.

Paulus zegt in Rom. 6 : 3 – 8 ; (Het Boek) “Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met Hem een is geworden in Zijn dood? Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke kracht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met Hem, één in Zijn dood en leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over een dode. Als wij met Christus gestorven zijn, geloven dat we ook met Hem zullen leven”.

Wat een krachtige woorden die Paulus hier schrijft aan de gemeente in Rome. Diezelfde woorden zijn ook voor ons in 2022 vol van kracht en autoriteit. Levens veranderend, maar we moeten ze in eenvoudig geloof en vertrouwen aan nemen en proclameren over ons leven. In het hele stuk maakt Paulus duidelijk dat we niet meer onder de macht van de zonde zijn als Jezus jouw Heer en Heiland is geworden. Zijn dood is meer dan een historisch feit, meer dan geschiedenis, neen het is een krachtig getuigenis van de liefde van God voor de mensheid van alle eeuwen!

Laten we met geloof en vertrouwen ons leven dagelijks toevertrouwen aan onze Hemelse Vader, wetende dat Zijn woord vol van kracht is, en het zal doen waartoe Hij het heeft uitgezonden, het zal niet leeg naar Hem terugkomen!

Wees gezegend mijn broeder en zuster in Jezus naam!

Pastor Theodoor Verkuil