Stichting Shekinah Beheer

De Stichting Shekinah Beheer is een stichting die in het leven is geroepen om de stichting Shekinah Ministries te ondersteunen. Omdat de stichting een ANBI status heeft, zijn wij door de belastingdienst gehouden het beleid en de activiteiten van de stichting te publiceren.
Dat is de reden dat wij hieronder onze contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren.

 

Gegevens Stichting Shekinah Beheer

KvK-nummer 34218552
Bezoekadres: Mallorcastraat 91
1339 XP Almere
Tel.nr: 06-2862 9799
E-mail adres: verkuil42@gmail.com  
Website: www.shekinah-ministries.org

 

Rechtspersoon

RSIN 814329937
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Shekinah Beheer
Statutaire zetel Amsterdam

 

Eerste inschrijving handelsregister 31-12-2004
Datum akte van oprichting 27-12-2004
Datum akte laatste statutenwijziging 19-05-2005
Activiteiten SBI-code: 68204 – Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)
Het beheren van gebouwen ten behoeve van de stichting Shekinah Ministries Het ter
beschikking stellen/onderverhuren van kantoorruimten.
.

Bestuurders

Naam Eudoxie Rieskin, Jennifer Helianthe
Datum in functie 27-12-2004
Titel: Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
.
Naam Latubessy, Rethy Emma Maria
Datum in functie 27-12-2004
Titel: Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
.
Naam Verkuil, Theodorus
Datum in functie 27-12-2004
Titel: Vice-Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

 

Geen van de bestuurders ontvangt een bezoldiging of tegemoetkoming voor de bestuurstaken.

 

Beleid en activiteiten:

De stichting Shekinah Beheer ondersteunt de stichting Shekinah Ministries.
In de afgelopen jaren heeft de stichting uit de ontvangen giften, de stichting Shekinah Ministries geholpen om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Zo is er financiële steun gegeven aan zendingsacties in binnen- en buitenland en is er waar nodig financiële diaconale hulp verleend. Dit zijn acties ter ondersteuning van Shekinah Ministries, die de daadwerkelijke zending en het pastoraat heeft uitgevoerd, geweest.

 

Jaarcijfers:

Jaarrekening 2021 Stichting Shekinah Beheer

Jaarrekening 2020 Stichting Shekinah Beheer

Jaarrekening 2019 Stichting Shekinah Beheer

Jaarrekening 2018 Stichting Shekinah Beheer

Jaarrekening 2017 Stichting Shekinah Beheer