Woord van de maand – januari 2022

Een nieuw jaar begint, wat zal dat jaar ons brengen? In Hebr.10:23 lezen wij: “Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar, vasthouden, want Hij, die beloofd heeft is getrouw”.Onze hoop is gevestigd op God die getrouw(betrouwbaar) is, en op Zijn woord. Hoop=verwachting=zekerheid te ontvangen wat beloofd is, want God kan niet en zal nooit liegen.Bijbelse hoop is zeer belangrijk voor ons geloofsleven.Daarom lezen we in Hebr.11:1 “Het geloof is de zekerheid der dingen, die men hoopt”.Hoop leeft in … Lees Meer

Woord van de maand – december 2021

December is bij uitstek de maand waarin we de geboorte van onze redder, Jezus Christus vieren. Er zijn verschillende teksten in de bijbel die duidelijk maken dat het Gods tijd was om Zijn Zoon naar deze aarde te zenden. Gal. 4:4 “Maar toen de volheid des tijds gekomen was heeft God Zijn Zoon uitgezonden”. Bij God zijn er geen toevalligheden, God heeft een plan, en een volheid duidt erop dat de tijd tot op de minuut volgemaakt was. Op dat … Lees Meer

Woord van de maand – november 2021

Wat gaat een jaar toch snel voorbij, alweer de op een na laatste maand van het jaar. God is goed geweest voor gemeente Amsterdam en Almere, twee doopdiensten achter elkaar, blijdschap en dankbaarheid was er. Het zijn de eerste druppels van een grote stortbui van zegeningen en bezoekingen van God over Nederland! Jesaja 55:10-11:” Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet … Lees Meer

Woord van de maand – oktober 2021

“De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, de hoop der Goddelozen gaat teniet”. Spreuken 10:28 Onze verwachting en hoop is anders dan de mensen zonder God. Het verschil ligt hierin dat wij een fundament hebben van het onfeilbare woord van God, God kan niet en zal nooit liegen, dat zou tegen zijn aard en wezen ingaan, Hij is de waarheid. De mens zonder God hoopt dat de dingen beter zullen gaan, maar die hoop heeft geen basis, geen fundament. 2 Cor. … Lees Meer

Woord van de maand – september 2021

Efz. 1:15/17; Paulus gebed voor de christenen in Efeze en ook voor ons. “Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen; (The Amplified Bible):”inzicht in de mysteries en geheimen in de diepe … Lees Meer

Woord van de maand – augustus 2021

Openbaring 12:12b ;”Wee de aarde en de zee want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft”. Ik geloof persoonlijk dat dit gedeelte uit Gods woord slaat op deze tijd, waar de duivel vrij spel lijkt te hebben om de volkeren van deze wereld tegen elkaar op te zetten. Vanaf vers één, kunnen we lezen dat hij uit de hemel op de aarde is geworpen. Ik geloof dat dit is gebeurd nadat Jezus … Lees Meer

Woord van de maand – juli 2021

Geliefde Shekinah familie, Het Koninkrijk van God werkt en wordt geopenbaard door het principe van geloof, geloof neemt Gods woord aan voor waarheid. Dat kan ook niet anders, want Jezus onze Heer wordt ook genoemd het Woord, en Hij is de Weg de Waarheid en het Leven. De plaats die Gods woord inneemt in ons leven en de manier waarop we het belijden, zal maken of we een man of vrouw van geloof zijn.Geloof komt door het horen Rom. 10:17 … Lees Meer

Woord van de maand – juni 2021

Geliefde Broeders & Zusters in de Heer, Het ziet er naar uit dat we langzaamaan weer in een normale situatie komen wat de Corona betreft. God heeft toegestaan dat de hele wereld geschud is door deze pandemie. De gezondheid, de economie, angst, depressie, eenzaamheid enz. De wereld is geconfronteerd met zichzelf. Ook de christenen zijn geconfronteerd met zichzelf. Hoe sta ik in het geloof, is mijn verwachting van God, of twijfel ik aan Zijn woord. Voor ons is er maar … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2021

Geliefde Shekinah Familie, Er zijn deze maand nogal wat herdenkingsdagen, Bevrijdingsdag, Moederdag, Hemelvaartsdag, en natuurlijk Pinksterdag. Herdenkingsdagen, of feestdagen zijn belangrijk in ons leven, ze doen ons stilstaan bij een belangrijk feit in de geschiedenis, of een persoon (je moeder) en we mogen dankbaar zijn en God de dank brengen. Ik wil er twee feestdagen uitlichten en zien wat ze voor ons als christenen betekenen. Hemelvaartsdag, 40 dagen na Pasen de opstanding van Jezus. De bijbel leert ons dat in … Lees Meer

Woord van de maand – april 2021

Geliefde Shekinah Familie, Onze gedachtewereld staat voortdurend onder vuur uit het rijk van onze tegenstander, de duivel.  Hij weet dat dit een zwakke plek is om ons te raken.  Denk aan Adam en Eva, heeft God ook gezegd?    Nu heeft God ons zo gemaakt, dat we creatief zijn in ons denken. Voor dat iets gemaakt wordt, is het eerst uitgedacht. In de wereld om ons heen wordt dat denken gestimuleerd. Mensen zonder God laten zich geen beperkingen opleggen. Vandaar dat er op … Lees Meer