Woord van de maand – februari 2024

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. (Mattheus 5:6) Het Boek: “Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld”. Honger en dorst zijn zeer sterke gevoelens. Wij leven niet in een arm land waar gebrek is aan eten en drinken, hoogstens als we ons hebben ingespannen met zwaar werk hebben we dorst en honger. In de geestelijke wereld is die hongersnood er wel. … Lees Meer

Woord van de maand – januari 2024

In de eerste plaats een gezegend en overwinnend nieuw jaar toegewenst! Een poosje geleden kwam er een tekst in mij op, en vandaag probeerde ik hem te vinden in de bijbel. Uiteindelijk vond ik hem in Jeremia 33:3 ‘Roep mij toch aan en Ik zal u antwoorden en u grote en ondoorgrondelijke (niet te begrijpen) dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.’ Het is profeet Jeremia die dit woord kreeg van de Here, terwijl hij opgesloten zat in de gevangen-hof. Jeruzalem … Lees Meer

Woord van de maand – december 2023

Geliefde Shekinah Familie, We gaan met elkaar de laatste maand van het jaar in, en als we even terugkijken dan mogen we constateren dat het een zeer bewogen jaar is geweest. Wat ik ervaar in mijn geest is dat wij als Gods kinderen meer dan ooit vast moeten houden aan Gods onwankelbaar Woord. Onze Hemelse Vader is de eeuwige, die nooit zal veranderen, noch zal liegen. Deze wereld is vol leugen en bedrog, en met een wereldbeeld wat voortkomt uit … Lees Meer

Woord van de maand – november 2023

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Deze maand wil ik jullie bemoedigen met een gedeelte uit de profeet Zacharia hfst. 14. Dit vanwege de oorlog die nu gaande is in Israël en Gaza, en die heel gemakkelijk zal kunnen uitbreiden naar de omliggende landen. Eigenlijk gaan de voorgaande hoofdstukken ook al over strijd en oorlog tegen Israël, lees de hoofdstukken 12 en 13! Hoofdstuk 14 spreekt over alle volken die zullen optrekken tegen Jeruzalem, en de stad zal worden … Lees Meer

Woord van de maand – oktober 2023

2 Cor.3:18; ”En wij allen, Die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is”. Dit is een tijd van grote verandering, we zien dat in de maatschappij en politiek. Men zoekt naar oplossingen voor de problemen, en men meent te weten waar we moeten veranderen. Toen we de Here Jezus in ons leven hadden aangenomen, is er een grote verandering … Lees Meer

Woord van de maand – september 2023

De belangrijkheid van gebed in ons leven beseffen de meeste christenen wel, maar de praktijk van het bidden is niet altijd makkelijk. Bidden is niet een druk op de knop van de automaat en dan komt het antwoord. Bidden is het hart van God zoeken, Zijn wil voor iedere dag verstaan. Te dikwijls worden we teleurgesteld omdat God niet doet wat wij Hem vragen. We moeten sterven aan onszelf en ons eigen belang, en het belang van God Koninkrijk zoeken. … Lees Meer

Woord van de maand – augustus 2023

In Mattheus 9:35-38 lezen we over de aard van Jezus’ werk. Dat betekent wat Zijn bediening inhield. Hij leerde in de synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk, genas de zieken en alle kwaal. (vers 36);”Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Jezus zag de nood en het raakte Hem innerlijk, dat niet alleen, Hij zag een mogelijkheid om er iets aan … Lees Meer

Woord van de maand – juli 2023

Als ik dit schrijf zal volgende week Empowered 21 beginnen, eindigend in het Olympisch stadion. De kerk komt in beweging in Nederland, het is een begin van grotere dingen die God zal doen door Zijn kerk! Het boek Ezechiël staat vol van oordelen over Israël en andere buurlanden. Hoofdstuk 40 gaat over een visioen die Ezechiël kreeg van een stad op een zeer hoge berg. Een man die eruitzag als van koper, leidde hem rond door een groot gebouw, heel … Lees Meer

Woord van de maand – juni 2023

Maand zes alweer, dus halverwege het jaar! Wat een opwindende tijd beleven we nu. Er is een verandering gaande, een bewegen van de Geest van God als nooit tevoren. Er is ook een vernieuwde verwachting voor de dingen die God beloofd heeft in Zijn woord. Heb een verlangen broeders en zusters om in het woord te graven naar de schatten die nu misschien nog verborgen zijn voor u. De bijbel leert ons dat hoeveel beloften er ook zijn, ze zijn … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2023

Deze maand gedenken we Hemelvaart en Pinksteren. In Handelingen 1 lezen we dat Jezus na Zijn opstanding, veertig dagen onderwijs gaf aan Zijn Apostelen aangaande het Koninkrijk van God en de komst van de Heilige Geest. Deze twee dingen hebben met elkaar te maken. Het is de Heilige Geest die het Koninkrijk van God openbaart en vestigt in onze harten. Wij leven nu al in het Koninkrijk van God door geloof, en leren door de leiding van de Geest te … Lees Meer