De Visie van de Shekinah Ministries:

 
  1. Wij brengen de gemeente van de Heer tot volwassenheid door de vijfvoudige bediening (vijf hoofdambten): Apostel, Profeet, Evangelist, Herder en Leraar.
 
  1. De Herder en Voorganger van de Shekinah gemeente zal, samen met de oudsten, de verschillende bedieningen (dienende taken) in de gemeente tot ontplooiing laten komen.
 
  1. Wij strekken ons in geloof, gehoorzaamheid en gebed uit naar de bedieningen (dienende taken) die door God worden gegeven.
 
  1. Het bloed van Jezus, Gods zoon, werd vergoten om het nieuwe verbond tussen God en mensen te sluiten en om zonden te vergeven. Door het bloed zijn wij gerechtvaardigd en kunnen wij ingaan tot het heiligdom, het heiligt ons en maakt ons tot één lichaam. Het bloed getuigt van God op aarde, wij overwinnen door het bloed.
 
  1. God gebruikt mannen en vrouwen in zijn verlossingswerk. Daarom worden in de gemeenten van Shekinah Ministries alle bedieningen onder gezag van de voorganger door mannen en vrouwen vervuld.
 
  1. God herstelt de mens naar geest, ziel en lichaam op grond van het verlossingswerk op Golgotha.
 
  1. We zijn in Jezus verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, die ons vernieuwd en de liefde Gods in onze harten uitstort. De Vader vervult met de Heilige Geest wie Hem daarom bidden. Dezen zullen, als teken van vervulling, met andere tongen spreken zoals de Geest het hun geeft uit te spreken. Wij kunnen niet anders van God getuigen dan door de Heilige Geest, die in de hemel en op aarde van God getuigt. De Vader, het Woord en de Heilige Geest zijn één.

 

 

 

 

 

Shekinah_Ministries_bible_menora-