Activiteitenverslag

Ons beleid staat verwoord in onze missie.  Wij voeren dit beleid uit door de navolgende activiteiten.

–             Kerkdiensten

Wij houden wekelijks op verschillende locaties kerkdiensten en gebedsdiensten.
Ook spreken wij bij andere kerkgemeenschappen.

 –             Evangelisatie

Wij organiseren regelmatig evangelisatie acties.

–             Gebedswandelingen

Wij organiseren maandelijks gebedswandelingen met onze leden op verschillende locaties.

             Zending

  • Wij hebben een zendingsmissie in het verre oosten, waar wij in verschillende door onze zendelingen opgezette kampen vluchtelingen opvangen en onderbrengen. Daaronder zijn er specifieke kampen voor kinderen die daar ook onderwijs krijgen.
  • Onze zendelingen laten bijbels vertalen en drukken in verschillende minderheidstalen en verspreiden deze.
  • Ook hebben wij in China een bijbelschool gesticht.
  • Wij geven maandelijks financiële ondersteuning aan zendingsorganisaties in het buitenland.

–             Counseling

Wij bieden counseling aan mensen die daar behoefte aan hebben. Wij doen aan huwelijks counseling, maar ook mediation tussen echtelieden of ouders en kinderen.

–             Diaconie

Wij helpen behoeftigen met raad en helpen ze hun weg te vinden in de maatschappelijke voorzieningen.