Woord van de maand – juli 2024
Bericht

Laatst werd ik bepaald bij de tekst uit 1 Korinthiërs 14:1 ‘Jaagt de liefde na en streef naar de gaven des Geestes’ (Het Boek). Laat de liefde uw doel zijn, maar streef ook naar de gaven van de Geest. (Ampl. Bible) ‘Eagerly pursue and seek to acquire this love (make it your aim, your great quest) and earnestly desire and cultivate the spiritual endowments especially that you may prophesy’. Streef er gretig naar en probeer deze liefde te verwerven (maak … Lees Meer

Woord van de maand – juni 2024
Bericht

Met deze maand zijn we alweer bij nummer 6 aangekomen en gaan we de eerste helft van 2024 afsluiten. Ik hoef u niet te vertellen dat de tijd voorbij vliegt. Als ik dit schrijf is het 20 mei en afgelopen zaterdag hebben we een prachtig stuk onderwijs gehad, van Pastor Gerard Liesdek, over de plaats van de Heilige Geest in ons leven. Als u het gemist heeft; kijk op YouTube, daar staat de hele preek, onder Shekinah Gemeente Amsterdam. Als … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2024
Bericht

Deze maand twee christelijke feestdagen, Hemelvaart, wat we kunnen lezen in Handelingen 1. We kunnen wel spreken van een ooggetuige verslag door een arts met de naam Lucas, die ook het evangelie van Lucas heeft geschreven. We lezen dat Jezus na Zijn opstanding uit de dood, veertig dagen aan Zijn discipelen is verschenen en hen onderwijs heeft gegeven over het Koninkrijk van God. En Hij gaf hen opdracht om Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de belofte van … Lees Meer

Woord van de maand – april 2024
Bericht

Deze maand zijn we alweer in de lente beland. Seizoenen komen en gaan ook in het geestelijke leven. Hebben we ogen en oren om te verstaan in welk seizoen en tijd wij leven? Soms lijkt het of er niets veranderd in de geestelijke wereld. We moeten wakker blijven en verwachting hebben dat wat God beloofd heeft onderweg is. Waarom geloof ik in opwekking voor Nederland en Europa. Het heeft er alles mee te maken dat mensen op weg zijn naar … Lees Meer

Woord van de maand – maart 2024
Bericht

Deze maand gedenken we weer de dood en opstanding van onze Here Jezus. De bijbel leert ons dat we geroepen zijn om in de voetstappen van Jezus te wandelen (1 Petr.2:21). Dat betekent dat we moeten gaan waar Hij ons voorgegaan is. Er is natuurlijk een groot verschil, Jezus is gestorven voor de zonde van de hele wereld, Hij werd tot zonde gemaakt voor ons. Jezus is vrijwillig die weg van vernedering gegaan, Hij heeft Zijn wil overgegeven aan de … Lees Meer

Woord van de maand – februari 2024
Bericht

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. (Mattheus 5:6) Het Boek: “Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld”. Honger en dorst zijn zeer sterke gevoelens. Wij leven niet in een arm land waar gebrek is aan eten en drinken, hoogstens als we ons hebben ingespannen met zwaar werk hebben we dorst en honger. In de geestelijke wereld is die hongersnood er wel. … Lees Meer

Woord van de maand – januari 2024
Bericht

In de eerste plaats een gezegend en overwinnend nieuw jaar toegewenst! Een poosje geleden kwam er een tekst in mij op, en vandaag probeerde ik hem te vinden in de bijbel. Uiteindelijk vond ik hem in Jeremia 33:3 ‘Roep mij toch aan en Ik zal u antwoorden en u grote en ondoorgrondelijke (niet te begrijpen) dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.’ Het is profeet Jeremia die dit woord kreeg van de Here, terwijl hij opgesloten zat in de gevangen-hof. Jeruzalem … Lees Meer

Woord van de maand – december 2023
Bericht

Geliefde Shekinah Familie, We gaan met elkaar de laatste maand van het jaar in, en als we even terugkijken dan mogen we constateren dat het een zeer bewogen jaar is geweest. Wat ik ervaar in mijn geest is dat wij als Gods kinderen meer dan ooit vast moeten houden aan Gods onwankelbaar Woord. Onze Hemelse Vader is de eeuwige, die nooit zal veranderen, noch zal liegen. Deze wereld is vol leugen en bedrog, en met een wereldbeeld wat voortkomt uit … Lees Meer

Woord van de maand – november 2023
Bericht

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Deze maand wil ik jullie bemoedigen met een gedeelte uit de profeet Zacharia hfst. 14. Dit vanwege de oorlog die nu gaande is in Israël en Gaza, en die heel gemakkelijk zal kunnen uitbreiden naar de omliggende landen. Eigenlijk gaan de voorgaande hoofdstukken ook al over strijd en oorlog tegen Israël, lees de hoofdstukken 12 en 13! Hoofdstuk 14 spreekt over alle volken die zullen optrekken tegen Jeruzalem, en de stad zal worden … Lees Meer

Woord van de maand – oktober 2023
Bericht

2 Cor.3:18; ”En wij allen, Die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is”. Dit is een tijd van grote verandering, we zien dat in de maatschappij en politiek. Men zoekt naar oplossingen voor de problemen, en men meent te weten waar we moeten veranderen. Toen we de Here Jezus in ons leven hadden aangenomen, is er een grote verandering … Lees Meer