Woord van de maand – oktober 2023

2 Cor.3:18; ”En wij allen, Die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de
heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid
tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is”.

Dit is een tijd van grote verandering, we zien dat in de maatschappij en politiek. Men
zoekt naar oplossingen voor de problemen, en men meent te weten waar we moeten
veranderen.

Toen we de Here Jezus in ons leven hadden aangenomen, is er een grote verandering
gekomen. Slechte en verkeerde gewoontes en zonde veranderden in goede
gewoontes. Er is een proces opgang gekomen van verandering. Dit proces gaat door
zolang we maar in geloof op Jezus blijven zien en onze verwachting van Hem blijven
hebben.

Het is Gods wil dat wij Jezus presenteren aan deze wereld, als de oplossing van het
zondeprobleem. Zonde = tegen de wil van God ingaan, en is de oorzaak van alle
maatschappelijke en persoonlijke problemen.

Wij hebben bij de laatste evangelisatie gezien dat mensen zeer openstaan voor een
geestelijk antwoord.

Dus er is een oogst, die rijp is om binnengehaald te worden. Zullen we in
gehoorzaamheid aan God, samen helpen om verandering te brengen in de levens van
velen door het geloof en toewijding aan de Here Jezus Christus!

Gods zegen!
Pastor Theodoor Verkuil