Woord van de maand – december 2023

Geliefde Shekinah Familie,

We gaan met elkaar de laatste maand van het jaar in, en als we even terugkijken dan
mogen we constateren dat het een zeer bewogen jaar is geweest.

Wat ik ervaar in mijn geest is dat wij als Gods kinderen meer dan ooit vast moeten
houden aan Gods onwankelbaar Woord. Onze Hemelse Vader is de eeuwige, die nooit
zal veranderen, noch zal liegen.

Deze wereld is vol leugen en bedrog, en met een wereldbeeld wat voortkomt uit de
gevallen mensheid die zich niets aantrekt van wat God heeft geopenbaard in Zijn
Woord. Van ons wordt verwacht dat we Gods handelen nooit proberen te verklaren
met ons verstand, maar altijd zullen vasthouden wat Zijn Woord ons leert, en erop
vertrouwen dat de Heilige Geest ons de geheimenissen zal openbaren in onze harten.
Lees Romeinen 8.

De oorlogen die nu gaande zijn, hebben allemaal een geestelijke achtergrond. Wij zijn
ook betrokken in een geestelijke oorlog, die we alleen kunnen overwinnen, met
geestelijke wapens. (Efez. 6: 10-20) Meer dan ooit moeten we ons leven richten op
wat God ons opdraagt, het is onvoorstelbaar dat ook christenen hun problemen
denken op te lossen op een manier zoals ook de wereld dat doet, vanuit hun eigen
denken, vanuit gekwetste emoties, vanuit afwijzing enz.

Alleen Gods Woord zal verandering brengen als we het in geloof en gehoorzaamheid
toepassen.

Laten we nagaan waar de Heilige Geest ons misschien al diverse keren op gewezen
heeft vanuit Gods Woord, ga daarnaar terug en met Gods hulp begin het toe te passen
in je leven, verandering kan niet uitblijven!

En overwinning zal je deel zijn!

Heb een gezegende en overwinnende december maand!

Pastor Theodoor Verkuil