Woord van de maand – januari 2024

In de eerste plaats een gezegend en overwinnend nieuw jaar toegewenst!

Een poosje geleden kwam er een tekst in mij op, en vandaag probeerde ik hem te
vinden in de bijbel. Uiteindelijk vond ik hem in Jeremia 33:3 ‘Roep mij toch aan en Ik
zal u antwoorden en u grote en ondoorgrondelijke (niet te begrijpen) dingen
verkondigen, waarvan gij niet weet.’

Het is profeet Jeremia die dit woord kreeg van de Here, terwijl hij opgesloten zat in de
gevangen-hof. Jeruzalem was omsingeld door het leger van Koning Nebukadnessar. De
situatie voor het volk zag er niet goed uit, en ze zijn daarna ook in ballingschap
gevoerd door hun rebellie tegen de wil van God. Maar toch is hier de belofte van
herstel.

De Here wil absoluut ook herstel brengen in Nederland en verder in Europa. Wij als
Gods kinderen moeten ook leren te roepen tot God met ons hele hart. Het verbaasde
mij toen ik in de concordantie zocht naar het woord roepen, zoveel teksten in de bijbel
die beloften inhouden als we met ons hele hart tot God roepen voor herstel van ons
land. Radicale bekeringen tot God van gezinnen, families, mensen van allerlei
achtergrond of afkomst.

God roept zelf ook, dat betekend Hij wil onze aandacht, en we kunnen er maar beter
goed aandacht aan geven! God riep de kleine Samuel, en hij wist niet dat het Gods
stem was die sprak. God riep tot de mens in het paradijs na de zondeval, waar ben je?

Als wij roepen tot God met ons hele hart in geloof, dan zal de Here aandacht geven en
horen en antwoorden!

Psalm 4:4 ‘de Here hoort, als ik tot Hem roep.’
Psalm 138:3 ‘Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord.’

De Here heeft ons in de eerste plaats geroepen als voorbidders voor ons land, en voor
de familie en de mensen die in onze invloedsfeer zijn. Laten we dit nieuwe jaar roepen
tot God voor verandering, laat uw Koninkrijk komen uw wil geschieden zoals in de
hemel ook op aarde.

Wees gezegend mijn broeder en zuster in Jezus naam!

Pastor Verkuil