Woord van de maand – juli 2024

Laatst werd ik bepaald bij de tekst uit 1 Korinthiërs 14:1 ‘Jaagt de liefde na en streef
naar de gaven des Geestes’ (Het Boek). Laat de liefde uw doel zijn, maar streef ook
naar de gaven van de Geest.

(Ampl. Bible) ‘Eagerly pursue and seek to acquire this love (make it your aim, your
great quest) and earnestly desire and cultivate the spiritual endowments especially
that you may prophesy’.

Streef er gretig naar en probeer deze liefde te verwerven (maak het tot uw doel, uw
grote zoektocht) en verlang ernstig naar de geestelijke gaven en cultiveer deze, vooral
naar dat u mag profeteren.

We zijn geroepen om God lief te hebben, en onze naaste als onszelf. Johannes 15:12
‘Dit is mijn gebod, (geen verzoek) dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad’.
Het gebod van de liefde is het grootste gebod in de bijbel, Oude Testament en Nieuwe
Testament.

Als we jagen naar de liefde hebben we begrepen hoe belangrijk dit is voor een gezond
geestelijk leven. Dan hebben we ons hart erop gezet, en onze wilsbeslissing genomen.
Dat is wat ik wil, dan zijn we klaar om met de Heilige Geest samen te werken.
Galaten 5:22 ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde’. We moeten bij de bron zoeken.
Het is de Heilige Geest die ons tot overvloeiend toe wil vullen met de liefde die van
God komt; de volmaakte liefde, tegenover onze onvolmaakte liefde. Zoek het niet in
jezelf, zoek het in God want Hij is liefde!

Het toppunt van liefde is als je je vijanden liefhebt en degenen die jouw vervloeken
zegent. Mattheüs 5:44.

Wij zijn geroepen om een levenswandel te hebben van liefde. Efeziërs 5:2 ‘wandelt in
de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als
offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk’.

Persoonlijk geloof ik dat een wandel in de liefde een deur openzet voor de gaven van
de Geest. De Heilige Geest voelt zich thuis in een atmosfeer van liefde.

Laten we ervoor gaan in Jezus Naam!

 

Pastor Theodoor Verkuil