Woord van de maand – september 2023

De belangrijkheid van gebed in ons leven beseffen de meeste christenen wel, maar de praktijk van het bidden is niet altijd makkelijk. Bidden is niet een druk op de knop van de automaat en dan komt het antwoord. Bidden is het hart van God zoeken, Zijn wil voor iedere dag verstaan. Te dikwijls worden we teleurgesteld omdat God niet doet wat wij Hem vragen. We moeten sterven aan onszelf en ons eigen belang, en het belang van God Koninkrijk zoeken. … Lees Meer

Woord van de maand – augustus 2023

In Mattheus 9:35-38 lezen we over de aard van Jezus’ werk. Dat betekent wat Zijn bediening inhield. Hij leerde in de synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk, genas de zieken en alle kwaal. (vers 36);”Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Jezus zag de nood en het raakte Hem innerlijk, dat niet alleen, Hij zag een mogelijkheid om er iets aan … Lees Meer

Woord van de maand – juli 2023

Als ik dit schrijf zal volgende week Empowered 21 beginnen, eindigend in het Olympisch stadion. De kerk komt in beweging in Nederland, het is een begin van grotere dingen die God zal doen door Zijn kerk! Het boek Ezechiël staat vol van oordelen over Israël en andere buurlanden. Hoofdstuk 40 gaat over een visioen die Ezechiël kreeg van een stad op een zeer hoge berg. Een man die eruitzag als van koper, leidde hem rond door een groot gebouw, heel … Lees Meer

Woord van de maand – juni 2023

Maand zes alweer, dus halverwege het jaar! Wat een opwindende tijd beleven we nu. Er is een verandering gaande, een bewegen van de Geest van God als nooit tevoren. Er is ook een vernieuwde verwachting voor de dingen die God beloofd heeft in Zijn woord. Heb een verlangen broeders en zusters om in het woord te graven naar de schatten die nu misschien nog verborgen zijn voor u. De bijbel leert ons dat hoeveel beloften er ook zijn, ze zijn … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2023

Deze maand gedenken we Hemelvaart en Pinksteren. In Handelingen 1 lezen we dat Jezus na Zijn opstanding, veertig dagen onderwijs gaf aan Zijn Apostelen aangaande het Koninkrijk van God en de komst van de Heilige Geest. Deze twee dingen hebben met elkaar te maken. Het is de Heilige Geest die het Koninkrijk van God openbaart en vestigt in onze harten. Wij leven nu al in het Koninkrijk van God door geloof, en leren door de leiding van de Geest te … Lees Meer

Woord van de maand – april 2023

Ik heb geloof dat dit een gedenkwaardige maand gaat worden. Paasfeest en de miniconferentie met leraar/profeet Phil Cappuccio. Begin April het Paasweekend, waar we de dood en opstanding van onze Here Jezus gaan gedenken. Romeinen 4:25; ‘die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging’ (NSV). We hebben niet alleen vergeving van zonde ontvangen, maar we zijn gerechtvaardigd alsof we nooit hebben gezondigd. Voor de aardse rechter betekend dat vrijspraak, geen reden voor vervolging! In Johannes 20:17 Lezen … Lees Meer

Woord van de maand – maart 2023

Laatst toen ik op weg was om iemand te bezoeken, gaf God mij een tekst uit Jesaja. Ik heb hem later opgezocht en kwam bij hoofdstuk 61. Ik geef de eerste verzen weer, maar lees in uw bijbel het hele hoofdstuk van 1-11. De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft: Deze zalving heeft te maken met de roeping en bediening, in dit vers gaat het over de Here Jezus, maar ook over de … Lees Meer

Woord van de maand – februari 2023

  ‘De manifestatie van Gods Geest in ons leven en de gemeente.’ Terwijl ik dit schrijf hebben we gisteren een samenkomst gehad waar Gods Geest zeer krachtig bewoog, het was als golven van Gods glorie, ik zag het ook in de geest. De beweging van Gods Geest wordt ook aangeduid met de wind. Trouwens in de natuur worden golven veroorzaakt door de wind. In het natuurlijke kunnen zowel de golven alsook de wind zeer vernietigend zijn. Dit is dan het … Lees Meer

Woord van de maand – januari 2023

‘Aan alle gemeenteleden van Shekinah Amsterdam en Shekinah Family Church Almere, een gezegend en overwinnend 2023!’ Lieve broeders en zusters in de Heer, Zoals God het volk Israël in het Oude Testament het beloofde land toezegde, op dezelfde wijze hebben wij in Jezus ook een beloofd land, dat is het Koninkrijk van God. Dus niet in de eerste plaats de hemel, maar Zijn Koninkrijk. We waren eerst in een ander Koninkrijk van duisternis en nu in het Koninkrijk van licht … Lees Meer

Woord van de maand – december 2022

Geliefde Shekinah Familie, Alweer de laatste maand van het jaar. We gaan daarmee het jaar afsluiten en wat heeft dit jaar ons gebracht? Heel veel zaken die voorheen als vanzelfsprekend waren zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Dus de onzekerheid is toegenomen. Voor ons christenen is er maar één weg, en dat is ons geloof en verwachting op Jezus, onze Hogepriester, bouwen. God wil zich absoluut aan Zijn kinderen openbaren, maar dan moeten we Hem wel zoeken. Of zoals het woord … Lees Meer