Woord van de maand – februari 2023

  ‘De manifestatie van Gods Geest in ons leven en de gemeente.’ Terwijl ik dit schrijf hebben we gisteren een samenkomst gehad waar Gods Geest zeer krachtig bewoog, het was als golven van Gods glorie, ik zag het ook in de geest. De beweging van Gods Geest wordt ook aangeduid met de wind. Trouwens in de natuur worden golven veroorzaakt door de wind. In het natuurlijke kunnen zowel de golven alsook de wind zeer vernietigend zijn. Dit is dan het … Lees Meer

Woord van de maand – januari 2023

‘Aan alle gemeenteleden van Shekinah Amsterdam en Shekinah Family Church Almere, een gezegend en overwinnend 2023!’ Lieve broeders en zusters in de Heer, Zoals God het volk Israël in het Oude Testament het beloofde land toezegde, op dezelfde wijze hebben wij in Jezus ook een beloofd land, dat is het Koninkrijk van God. Dus niet in de eerste plaats de hemel, maar Zijn Koninkrijk. We waren eerst in een ander Koninkrijk van duisternis en nu in het Koninkrijk van licht … Lees Meer

Woord van de maand – december 2022

Geliefde Shekinah Familie, Alweer de laatste maand van het jaar. We gaan daarmee het jaar afsluiten en wat heeft dit jaar ons gebracht? Heel veel zaken die voorheen als vanzelfsprekend waren zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Dus de onzekerheid is toegenomen. Voor ons christenen is er maar één weg, en dat is ons geloof en verwachting op Jezus, onze Hogepriester, bouwen. God wil zich absoluut aan Zijn kinderen openbaren, maar dan moeten we Hem wel zoeken. Of zoals het woord … Lees Meer

Woord van de maand – november 2022

Geliefde Shekinah Family, Er zijn in de bijbel zeer krachtige teksten die ons iets te zeggen hebben. In Romeinen 8:35 ;”Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.” (Lees ook 38+39). Wat voor geheim … Lees Meer

Woord van de maand – oktober 2022

Geliefde Shekinah Family, Bij het lezen van mijn bijbel kwam ik bij Lucas 12:22 “Bezorgdheid” Zorgen maken doen we van tijd tot tijd allemaal, alleen zodra u dat ontdekt bij uzelf brengt u die gedachten bij Jezus als het goed is. Anders gaat u erop zitten broeden en dan zullen er na verloop van tijd rare monsters uit dat broedsel komen. Jezus leert ons dus om niet bezorgd te zijn. In dat woord zien we het woord ‘zorgen’, ik denk … Lees Meer

Woord van de maand – september 2022

Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad, en kunnen we met frisse en vernieuwde energie aan de slag. Op dit moment kampt ons land met enorme problemen, in het bijzonder door de hoge inflatie, dus hogere kosten van levensonderhoud. Meer dan ooit moet ons geloof op de Here gericht zijn. Wij allen worden geraakt door deze situatie. De duivel zal er alles aan doen om ons geloof aan te vallen, zal jouw God je wel helpen in je tekorten, financieel, … Lees Meer

Woord van de maand – augustus 2022

Velen van jullie genieten nu van een wel verdiende vakantie of zijn alweer terug van de vakantie waarin u hopelijk weer helemaal lichamelijk en geestelijk bent opgeladen. Het is in deze spannende tijd waarin er zoveel op ons afkomt, zeker heel belangrijk om een tijd te hebben van rust, er even tussen uit te gaan. De dingen van het leven op een afstand te bekijken. Als we in de bijbel zien wat er staat over de rust die God wil … Lees Meer

Woord van de maand – juli 2022

Maand zeven en we zijn alweer over de helft. Om even stil te staan bij het getal zeven, bijbels gezien is zeven het getal van volheid. En in Jezus hebben we de volheid gekregen. (Kol.2:10 ;”en gij hebt de volheid verkregen in Hem”) Het is Gods wil dat wij, de kinderen van God, wandelen in die volheid, door geloof ziende op Jezus.Ik ben de laatste tijd opnieuw bepaald bij het Koninkrijk van God. Wij weten dat we door de wedergeboorte … Lees Meer

Woord van de maand – juni 2022

Deze maand is vooral het feest van Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, wat we gedenken en vieren. Het is voor ons christenen een realiteit om te wandelen met en geleid te worden door de Heilige Geest. Het is normaal om de stille stem van de Geest te leren verstaan en erop te reageren in geloof en gehoorzaamheid. Dit gaat samen met een kennis van Gods woord de bijbel, waardoor we kunnen toetsen dat wat wij menen te hebben … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2022

Even een terugblik op 26 Maart waarop we met onze Molukse vrienden waardig Pastor Lien hebben herdacht. Wat een eenheid en fijne aanbidding en natuurlijk Pastor Henk Karelse met een gezegende boodschap. Nog vers ligt achter ons het Paasweekend met Pastor Julius en zijn vrouw. Wat een beweging van Gods Geest, wat een gezegende worship en aanbidding. De beide gemeenten hebben genoten van het geestelijke voedsel en van de maaltijd daarna. Dit is voor herhaling vatbaar, ja, dat zal zijn … Lees Meer