Woord van de maand – april 2023

Ik heb geloof dat dit een gedenkwaardige maand gaat worden.
Paasfeest en de miniconferentie met leraar/profeet Phil Cappuccio.

Begin April het Paasweekend, waar we de dood en opstanding van onze Here Jezus
gaan gedenken.

Romeinen 4:25; ‘die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze
rechtvaardiging’ (NSV). We hebben niet alleen vergeving van zonde ontvangen, maar
we zijn gerechtvaardigd alsof we nooit hebben gezondigd. Voor de aardse rechter
betekend dat vrijspraak, geen reden voor vervolging!

In Johannes 20:17 Lezen we; ‘Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog
niet opgevaren naar de Vader’ enz. Het was nog heel vroeg in de ochtend op die
zondag, Jezus was lichamelijk nog maar net opgestaan. Hij was nog niet met zijn bloed
naar de Vader gegaan om verzoening te doen voor onze zonde.

Hebreeën 4:14; ‘Daar wij nu een grote Hogepriester hebben, die de hemelen is
doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden’.
Hebreeën 9:11-12; ‘Maar Christus opgetreden als Hogepriester’ enz. Vers 12b ‘maar
met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een
eeuwige verlossing verwierf’.

Door het geloof in het offer van Jezus moet het voor ons vaststaan dat we met Hem
meer dan overwinnaars zijn. Dat is onze positie, zoals we weten dat we door geloof
zonen en dochters van God zijn, dat is positie in Jezus.

Romeinen 8:31-39 lezen (vers 37) ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars
door Hem, die ons heeft liefgehad’. Proclameer dat over uw leven, ik ben een
overwinnaar, iedere dag! ik laat mij niet intimideren door de duivel. Ik ben
vrijgesproken, de schuld is betaald!

Een gezegend en overwinnend Paasfeest!

Pastor Theodoor Verkuil