Woord van de maand – augustus 2023

In Mattheus 9:35-38 lezen we over de aard van Jezus’ werk. Dat betekent wat Zijn
bediening inhield. Hij leerde in de synagogen en verkondigde het evangelie van het
Koninkrijk, genas de zieken en alle kwaal. (vers 36);”Toen Hij de scharen zag, werd Hij
met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als
schapen die geen herder hebben.

Jezus zag de nood en het raakte Hem innerlijk, dat niet alleen, Hij zag een mogelijkheid
om er iets aan te doen, en Hij zag een grote oogst.

De oogst was toen groot en is nog steeds groot. Hebben we dezelfde bewogenheid als
De Here Jezus over mensen die verloren zijn, een prooi van de duivel. Als daar een
bewogenheid is zullen we er iets aan gaan doen. Dan zullen we ons beschikbaar stellen
aan de Heer. Dan gaan we Hem zoeken in gebed en dan zal Jezus ons helpen en
sterken om het werk te doen.

Als we die bewogenheid niet hebben, zijn we zelfgericht en moeten we ons daarvan
bekeren. Denk aan het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, hij zag de nood en
kwam in actie.
De priester en de leviet zagen de nood ook, maar deden niets.

Velen van jullie zullen deze maand met vakantie gaan en genieten van een
welverdiende rust. Vergeet niet dat Jezus in de eerste plaats je rust is.

Terwijl je met vakantie bent zijn daar overal mensen met noden, heb een oog en een
hart voor die mensen, laat bewogenheid en liefde voor mensen onze motivatie zijn.

Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie toe, als je thuis blijft zien we elkaar in de
samenkomst.

De Here zegene jullie!

Pastor Theodoor Verkuil