Woord van de maand – juli 2023

Als ik dit schrijf zal volgende week Empowered 21 beginnen, eindigend in het
Olympisch stadion. De kerk komt in beweging in Nederland, het is een begin van
grotere dingen die God zal doen door Zijn kerk!

Het boek Ezechiël staat vol van oordelen over Israël en andere buurlanden.
Hoofdstuk 40 gaat over een visioen die Ezechiël kreeg van een stad op een zeer hoge
berg. Een man die eruitzag als van koper, leidde hem rond door een groot gebouw,
heel uitgebreid met allerlei afmetingen. Ook hoofdstuk 41 en 42 gaan allemaal over
dat grote gebouw, wat de tempel van de Heer blijkt te zijn. Persoonlijk geloof ik dat dit
visioen geestelijk is. Het spreekt over de gemeente, wij zijn de tempel van de Heilige
Geest!

In hoofdstuk 47 lezen we het bekende verhaal over het water dat onder de drempel
van het huis stroomde, totdat het een beek werd en overal waar de beek komt, zal
alles leven (vers 9).

In Johannes 7:38 ‘Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’. Jezus
heeft het hier over de gelovige, en dat levende water is de Heilige Geest!

Terug naar Ezechiël lezen we dat het water uiteindelijk in de zee komt en de zee wordt
gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven. (vers 8) En er zal veel vis gevangen
worden van allerlei soorten zeer talrijk. (vers 10) De zee is een beeld van de wereld en
de vissen van mensen, ik zal je vissers van mensen maken zegt Jezus.

Er staan allerlei vruchtbomen langs de beek die iedere maand vrucht dragen omdat
hun water uit het heiligdom komt; en hun vruchten zijn tot spijs en hun loof (bladeren)
zijn tot genezing (vers 12).

Het wonderlijke is dat we iets dergelijks lezen in het laatste hoofdstuk van
Openbaringen 22:1-5 ‘En hij toonde mij een rivier van het water des levens, helder
als kristal, opspringende uit de troon van God en van het Lam’. Leest het hele stukje
en wordt gezegend!

Mediteer hierover mijn broeder en zuster, God wil de gemeente meer gaan gebruiken
dan wat we nu beseffen. Hij wil u persoonlijk meer gaan gebruiken, vertel Hem dat u
gewillig bent om te gaan!

De Here zegene jullie met een visie en geloof!

Pastor Theodoor Verkuil