Woord van de maand – september 2023

De belangrijkheid van gebed in ons leven beseffen de meeste christenen wel, maar de
praktijk van het bidden is niet altijd makkelijk. Bidden is niet een druk op de knop van
de automaat en dan komt het antwoord.

Bidden is het hart van God zoeken, Zijn wil voor iedere dag verstaan. Te dikwijls
worden we teleurgesteld omdat God niet doet wat wij Hem vragen. We moeten
sterven aan onszelf en ons eigen belang, en het belang van God Koninkrijk zoeken.
Matth. 6:33; ”Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u
bovendien geschonken worden”.

Wandelen in de wil van God. Tijdens uw gebedstijden wil God Zijn wil voor die dag aan
u openbaren. Nu komt het erop aan om te handelen naar de wil van God.
Geloof zonder actie is dood, en dat is zeer ernstig, dan zijn we religieus. Het andere is
ook waar, actie zonder gebed is dwaas. Gebed is je afhankelijkheid naar God voor Zijn
leiding. Wanneer we niet gestorven zijn aan onszelf, vrezen we de gevolgen van een
eventueel falen!

Ware nederigheid gaat daar waar God naar toe leidt, ongeacht de consequenties.
Zijn wil is ons bevel, ongeacht of het leven of dood betekend.
Het Koninkrijk van God behoord aan daders niet aan hoorders!
Ik hoop als jullie Pastor met deze woorden je te helpen iets te doorbreken in jullie
gebedsleven, en te leren de wil van God te verstaan en ernaar te handelen.

Gods zegen!
Pastor Theodoor Verkuil