Woord van de maand – juni 2023

Maand zes alweer, dus halverwege het jaar!

Wat een opwindende tijd beleven we nu. Er is een verandering gaande, een bewegen
van de Geest van God als nooit tevoren. Er is ook een vernieuwde verwachting voor de
dingen die God beloofd heeft in Zijn woord.

Heb een verlangen broeders en zusters om in het woord te graven naar de schatten
die nu misschien nog verborgen zijn voor u. De bijbel leert ons dat hoeveel beloften er
ook zijn, ze zijn allen ja en amen in Jezus Christus onze Heer. De Geest van God dringt
ons aan om niet langer een armoedzaaier in het geloof te zijn, nog zwak ziek en
misselijk, maar vrijmoedig te staan op Gods beloften.

We lezen in Haggai 2:10 ‘De toekomstige heerlijkheid van dit huis (de tempel) zal
groter zijn dan de vorige (tempel van Salomo) zegt de Here der Heerscharen’. Dit is een
profetisch woord, wat slaat op de gemeente en de eindtijd. Wij als gelovigen zijn de
tempel van de Heilige Geest, en de kerk, de gelovigen samen zijn ook de tempel van de
levende God. (2 Cor.6:16)

In 1 Petr. 2:4-5 lezen we; ‘En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel
verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen
gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen,
tot het brengen van geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus’.

Ik geloof met mijn hele hart, dat de heerlijkheid van de eindtijd gemeente, groter zal
zijn dan zelfs de eerste gemeente in Handelingen, die nog vele openbaringen miste,
die Paulus ontving tot opbouw van de kerk.

De kerkgeschiedenis leert ons dat openbaringen verloren zijn gegaan, maar ook weer
gevonden, door gebed en volharding. Wij als gelovigen leren nu, door Gods genade te
wandelen in geloof op grond van die openbaringen.

Laten we ons door niets en niemand laten weerhouden om Gods woord te geloven en
daarin te wandelen door de kracht van Gods Geest.

Wij gaan voort van kracht tot kracht, en van overwinning tot overwinning in Jezus naam!

Pastor Theodoor Verkuil