Woord van de maand – November 2017

Geliefde broeders en zusters in de Heer !

Ik heb het idee dat dingen ineens in een stroomversnelling komen, en dat kan alleen God zijn ! Als onze verwachting van de Heer is dan kan het niet anders dan dat Gods zegende hand gaat bewegen.

We staan voor een opwindende periode in Nederland en ik zie overal tekenen van Gods hand in de levens van mannen en vrouwen. En een hernieuwde belangstelling voor het geloof in God. Laten we niet vergeten dat het de Heilige Geest is die overtuigd. (Joh. 16:8)

En als Hij komt , zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Wij moeten ons laten leiden door de Heilige Geest. Hij wil onze mond, onze stem gebruiken, onze gebeden en onze autoriteit in Jezus. Laten we van binnen opstaan in vrijmoedigheid en belijden wat in Joel 3:10 staat, (de zwakke zegge: Ik ben een held) In Jezus zijn we helden door Zijn kracht en de zalving van de Heilige Geest. De Heer roept ons op om onze plaats in te nemen in het lichaam, de gemeente. Dat we als een zullen optrekken en functioneren en tot ons doel komen in God Koninkrijk. Dit is geen krachtinspanning van ons zelf, maar een dagelijkse overgave aan de leiding van de Heilige Geest. Hij zal ons de weg wijzen tot de volle waarheid, en de waarheid is Jezus (het Woord) Joh.16:14 Hij zal Mij verheerlijken (en eren) want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Het Koninkrijk der hemelen breekt zich baan met geweld en de geweldenaars (in het geloof) grijpen er naar!

Wees een geweldenaar in de Heer voor Zijn glorie!

God bless, Pastor Verkuil

Shekinah ministries prent 17-11