Woord van de maand – December 2017

Bij deze laatste maand van het jaar kijken we even terug op wat geweest is. We zijn dankbaar voor alles wat de Heer ons geschonken heeft, maar tegelijkertijd kijken we met verwachting uit wat voor ons ligt. We zijn dankbaar maar we kunnen niet stil blijven staan bij de zegeningen van gisteren. Geloof strekt zich uit naar wat voor ons ligt.

Filipenzen 3:14 maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. In dit hoofdstuk drie, spreekt Paulus over de gerechtigheid die we in Jezus hebben ontvangen, tegenover de eigen gerechtigheid, wat is vertrouwen op je eigen vlees. Hij zegt dat alles wat eerst winst was (eigen gerechtigheid) hij nu als schade acht omdat het hem van Christus afhield. Paulus verlangen was om Christus beter te leren kennen , en dat Jezus in alles zou worden grootgemaakt in zijn leven. Laat dat ook ons verlangen zijn om Jezus beter te leren kennen en alles vergeten wat achter ons ligt.

Jezus is onze levende hoop, in Hem hebben we alles wat nodig is om Godvruchtig te kunnen leven.

In het nieuwe jaar wat er al weer aan komt, is het mijn verlangen dat Jezus wordt grootgemaakt in alles. Het gaat niet om ons belang maar om Gods eer, en dan weet ik, als we Gods Koninkrijk zoeken en Zijn wil en gerechtigheid, dan zullen de zegeningen van God ons deel zijn.

Wees gezegend met de zegeningen van onze hemelse Vader!

Pastors Theodoor en Lien Verkuil