Woord van de maand – Oktober 2017

Geliefde geloofshelden,

we beginnen al weer aan het laatste kwartaal van 2017.

Terugkijkend op de conferentie van Ev. Rodney Howard Brown; ik was daar zelf twee avonden. Op de woensdagavond sprak Br. Rodney een zeer krachtige profetie uit over Nederland, die helemaal overeenkomt met de profetie die Br. Phil Capucio heeft uitgesproken in Mei 2001.

Soms hebben christenen nogal moeite met profetieën die volgens hen niet zijn uitgekomen. Het probleem is onze kijk op tijd, die is bij God heel anders. Wij worden gauw ongeduldig of verliezen ons vertrouwen in het profetische woord. Het volk Israël moest door ongeloof 40 jaar langer wachten op de vervulling van de belofte (Hebr. 3:19). Bij God is duizend jaar als één dag en één dag als duizend jaar. Het is dus nodig dat we God vragen om inzicht en openbaring in het profetische, en een nederige houding van overgave aan Hem.

In Lucas 18:1-8 staat de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de weduwe die recht nodig had. Het gaat eigenlijk over gebed en volharding om te verkrijgen. Wij als christenen hebben de plicht om te volharden in gebed voor ons land.We hebben genoeg voorbeelden in de bijbel dat God zulke gebeden heeft verhoord. Maar in vers 8 van Lucas 18 staat: “Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het (volhardende) geloof vinden op aarde?”

Dit spreekt niet over de wederkomst maar over de tijden van opwekking die God wil geven in iedere generatie. Toen er een opwekking was in Wales begin van de vorige eeuw, en predikers die er waren geweest, dit vuur wilden brengen in Nederland werd dit niet aanvaard door de meeste geestelijke leiders. Pas 1958 met Ev. T.L. Osborn kwam er een doorbraak die vele mensen heeft aangeraakt en vernieuwd. God wil het opnieuw doen, zijn we er klaar voor? Vraag gewoon de Heer je te helpen door Zijn Geest!

Gods zegen, Pastor Theodoor Verkuil