Woord van de maand – oktober 2014

Geliefde broeders en zusters, Het woord van God is voor ons geestelijk leven van zeer grote betekenis. Het wordt vergeleken met brood. In het Middellandse zee gebied eet men brood bij alle maaltijden. Brood is een eerste levensbehoefte. Het is ook opmerkelijk dat in “Het onze vader” staat, “Geef ons heden ons dagelijks brood”. Ik denk dat het slaat op het natuurlijke brood voor ons lichaam, maar ook op het geestelijke brood voor onze ziel, opdat we gezond en sterk … Lees Meer

Zaterdag Shekinah Bijbelschool

Datum / Spreker / Onderwerp:
13-09-2014 Robert Slack – “De Genade Gods”
11-10-2014 Br. Th. Verkuil – “Het principe van geven”
08-11-2014 Zr. Lynette Kong – “Het Joodse huwelijksfeest”
13-12-2014 Robert Slack – “Genezing en in gezondheid leven”
10-01-2015 Albrecht Wattimurry – “Stap uit je comfort zone en stap in je bestemming”
14-02-2015 Daniel vd Meer – “Priesterschap in God’s Koninkrijk”
14-03-2015 B. Oudhoff – “Geloof in actie”
11-04-2015 Henk Karelse – “Werking van demonen en bevrijding”
09-05-2015 Br. Th. Verkuil – “Ethiek, het handelen van de mens”.… Lees Meer

PROGRAMMA SHEKINAH-ZATERDAG-BIJBELSCHOOL !

START van de Shekinah-Zaterdag-Bijbelschool   Zaterdag 13 September 2014, van 10.00 tot 13.30 uur. Iedere maand op de tweede zaterdag vanaf September 2014 t/m Mei 2015. Docenten: Pastor Theodoor Verkuil, br. Robert Slack en diverse gastdocenten, die speciaal voor u zijn uitgenodigd. Datum-Spreker-Onderwerp 13-09-2014 Br. Robert Slack: De Genade Gods 11-10-2014 Br. Th. Verkuil: Het principe van geven 08-11-2014 Zr. Lynette Kong: Het Joodse huwelijksfeest 13-12-2014 Br. Robert Slack: Genezing en in gezondheid leven 10-01-2015 Br. Albrecht(Abby) Wattimury: Stap uit … Lees Meer

Woord van de maand – september 2014

Geliefde broeders/zusters We zijn alweer begonnen aan het nieuwe seizoen als gemeente. Iedereen is verkwikt terug van vakantie, we gaan er weer met frisse moed en geloof tegenaan. We kunnen het ons niet veroorloven om af te zakken in het geloof, maar we moeten juist met volharding voorwaarts gaan in de kracht van de Heer. In 2 Petr. 1:1-4 lezen we zeer bemoedigende en opbouwende woorden. Petrus begint te zeggen dat we een zeer kostbaar geloof hebben ontvangen door de … Lees Meer

Woord van de maand – augustus 2014

Het belang van geven voor ons christenen. God onze Hemelse Vader is een gevende God. Joh. 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft.. enz”. In Matth. 5:38-48 leert Jezus zijn discipelen een aantal belangrijke principes. 1e Ons eigen belang staat niet op de eerste plaats. De wereld leert ons, kom op voor je eigen belang, praat, vecht er voor. Wat de Heer Jezus hier leert gaat in tegen ons gevoel … Lees Meer