Woord van de maand – april 2016

Het is heerlijk om te zien hoe meer en meer broeders en zusters hun plaats innemen in beide gemeenten, en hun voldoening vinden in het werk van God.

De Bijbel spreekt erover dat er voor alles een tijd is (Spreuken 3). Ik wil er een tekst bijvoegen: er is een tijd om te zaaien en een tijd om te oogsten. Ik geloof dat er opnieuw grote honger naar Gods woord gaat komen, daarom zaai het Woord als daar de gelegenheid voor is, en we zullen gaan oogsten. Terwijl ik dit schrijf denk ik er aan dat we op Koningsdag weer op ons oude vertrouwde Muntplein zullen staan om het Woord te zaaien. Ik wil het hier uitspreken, we gaan oogsten!

Maar ook in uw persoonlijke leven zult u merken dat er een grotere vrijmoedigheid op u zal rusten dan ooit tevoren, en dan zal u alleen maar zeggen, het is de Heer die mij helpt. Vertrouw er op dat God familieleden gaat geven die helemaal niet open waren voor Gods woord, en zullen komen voor gebed, voor raad, en u gaat ze tot de Heer leiden!

Efez. 3:20 `Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.`

Geloof dat de kracht van God werkzaam is in u, dat voelen we niet altijd, maar in geloof nemen we dat aan en durven we er naar te handelen.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht, voor elk die wond’ren van Hem verwacht!

Dank u Heer voor uw genade, dank voor uw zegen!

Met Jezus gaan we een gezegende maand in!

Uw Pastor Theodoor Verkuil