Woord van de maand – december 2015

Jesaja 61:10 “Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk de bruid, die zich met haar versierselen tooit. Want zoals de aarde haar gewas voort brengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here Here gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken.”

Wat een krachtige profetie en belofte. Het geweldige is dat deze profetie voor deze tijd is. Door het offer van de Here Jezus zijn wij al bekleed met Zijn gerechtigheid en door geloof mogen we ook wandelen in deze gerechtigheid. Maar daar houdt het niet bij op! De profeet profeteert dat de Here gerechtigheid en lof zal doen uitspruiten voor het oog van alle volken!

Uitspruiten betekent dat een gewas opkomt uit de aarde, wat eerst niet zichtbaar was. Zoals in het voorjaar alles in de tuin weer opkomt wat verborgen was in de aarde.

Ik geloof daarom in deze eindtijd, dat de kinderen van God meer en meer bewust in de gerechtigheid van God zullen gaan wandelen. Zo doende zal Gods gerechtigheid openbaar gaan worden aan alle volken over de hele aarde. Er komen opwindende tijden aan voor het volk van God!

Deze wereld die zo smacht naar gerechtigheid zal Gods gerechtigheid zien!

Namens het bestuur van Shekinah Ministries en bedieningen team een zeer gezegende jaarwisseling en een glorieus 2016!

Pastors Theodoor en Lien Verkuil

Jesus will be called