Woord van de maand – mei 2016

Deze maand zijn Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag allebei op donderdag 5 Mei.

Ik wil even stilstaan bij Efeze. 4:9-10 : Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten? Hij die nedergedaald is, Hij is het ook, die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. (Amplified Bible) dat Hij (Zijn tegenwoordigheid) alle dingen zou vervullen. (Het hele universum, van de laagste tot de hoogste). Dit is een zeer krachtige uitleg van wat er eigenlijk gebeurde toen Jezus naar de hemel was gegaan.

Na Zijn volbrachte werk op Golgotha en Zijn opstanding is Jezus dus teruggekeerd naar de Vader, om alles tot volheid te brengen. Hij is als de grote overwinnaar over zonde dood en hel, alle hemelen doorgegaan. Ik denk dat Hij overal Zijn bloed heeft getoond en de wonden in Zijn lichaam. Als we de uitleg van de Amplified Bible goed begrijpen betekent dat (tot volheid te brengen) voltooid verleden tijd is! De hele schepping, de zienlijke en de onzienlijke wereld is vervuld van Jezus, denk daar over na!

Dan vieren we verder op 15 Mei
het Pinksterfeest. De uitstorting van de Heilige Geest van God, die ook wel de Geest van Jezus wordt genoemd (Rom. 8:9) Het is deHeilige Geest die overal tegenwoordig is, het hele universum is vol van Gods Geest, dus het is geweldig dat God nog steeds mensen die van Jezus houden wil vullen met Zijn Geest. (Efeze 5:18) “En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest.” Mensen bedrinken zich meestal om hun zorgen te vergeten, maar als je vol wordt van Gods Geest, komt er vrede blijdschap en gerechtigheid, wat wil een mens nog meer!
Ik wens u een glorieuze maand toe!

Gods zegen, Pastor Theodoor VerkuilHe has turned my mourning into dancing