Woord van de maand – Januari 2016

Geliefde broeders en zusters in de Heer,

Een zeer gezegend 2016 toegewenst!

Weet dit jaar wat komt, kunnen de dingen niet mislukken als we het van Jezus verwachten. Ik heb besloten mijn ogen op Hem te blijven richten. Hebreeën 12:1+2 (Het Boek) “Nu zo’n grote menigte ons ziet en aanmoedigt, moeten we alles afleggen wat hindert en ons bevrijden van de zonde, die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de baan afleggen die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten we blijven kijken naar Jezus, Die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof.”

Romeinen 8 vers 28 Alle dingen werken mede ten goede

Het is Jezus en Hij alleen die het doel en de reden is van ons leven. Hij zegt ook van zich zelf dat Hij de weg is naar de vader, als we Hem blijven volgen komen we altijd goed uit. Jezus zei ook ; Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde (Mattheus 28:18+20) “En zie Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld.” Wat een belofte voor 2016. Laat uw vertrouwen volkomen gericht zijn op Jezus, Hij heeft alle antwoorden, alle wijsheid en kracht beschikbaar voor u in dit komende jaar.

Zie af van u zelf, uw mogelijkheden schieten te kort. Maar als we het van Hem verwachten zullen we niet beschaamd uitkomen. We zullen in de rust van Jezus zijn, en de vrede van God zal ons hart en verstand vervullen.

Namens alle medewerkers van Shekinah Ministries een gezegend nieuw jaar 2016 vol van de beloften van uw hemelse Vader!