Woord van de maand – februari 2016

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Ik proef in mijn geest, dat we in een andere dimensie zijn binnengegaan met de gemeenten. Er liggen andere uitdagingen voor ons , waarin de Heer ons zal helpen en nieuwe overwinningen in Jezus naam, nieuwe gebedsverhoringen die grote blijdschap zullen brengen onder Gods volk! God is een God van herstel, mensen met teleurstellingen en verdriet in hun leven, geeft God een nieuwe hoop. Als u de moed dreigt op te geven, kom … Lees Meer

Woord van de maand – Januari 2016

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Een zeer gezegend 2016 toegewenst! Weet dit jaar wat komt, kunnen de dingen niet mislukken als we het van Jezus verwachten. Ik heb besloten mijn ogen op Hem te blijven richten. Hebree√ęn 12:1+2 (Het Boek) “Nu zo’n grote menigte ons ziet en aanmoedigt, moeten we alles afleggen wat hindert en ons bevrijden van de zonde, die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de baan afleggen die voor ons ligt, zonder op te geven. … Lees Meer

Kerstvieringen Shekinah Ministries – Amsterdam & Almere

Shekinah Ministries nodigt u uit voor de kerstvieringen in beide Gemeenten. Shekinah Gemeente Almere Kerstavond viering Donderdag, 24 december 2015 Om 20.00 uur   Shekinah Gemeente Amsterdam Zuid-Oost¬† (2 vieringen in kerstsfeer) Grote kerstviering met zang en muziek Vrijdag, 25 december 2015¬† en¬† zondag, 27 december 2015 Om 10.00 uur   Voor meer informatie zie de flyer: ¬† ¬† Kerst2015amsterdam   De adresgegevens vindt u terug op de contactpagina.

Woord van de maand – december 2015

Jesaja 61:10 “Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk de bruid, die zich met haar versierselen tooit. Want zoals de aarde haar gewas voort brengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here Here gerechtigheid en lof doen uitspruiten … Lees Meer

De doop – In Jesus Christus zijn wij een nieuwe schepping

Zondag 25 oktober werd¬†een¬†doopdienst gehouden in de kerk. Handelingen 2:38, 39 “38. En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. ¬†39. Want voor u is de belofte en voor uw¬†¬†kinderen en voor allen¬†¬†die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.” Dopen is een symbolische daad van gehoorzaamheid aan God, … Lees Meer

Woord van de maand – november 2015

Maand elf alweer mensen, het jaar is om voor dat je het weet. Galaten 6:9: “Laten we niet moede worden goed te doen want, wanneer het eenmaal tijd is , zullen we oogsten, als we niet verslappen”. God heeft het juiste seizoen voor al het zaad wat je plant. Goed zaad zowel als slecht zaad. Uiteraard moeten wij het goede zaad van het woord planten, altijd eerst in ons eigen leven, we moeten ons niet laten afbrengen door omstandigheden om … Lees Meer

‚ÄúZijn rivier is in ons‚ÄĚ

Een impressie van de preek van pastor dr. Eldon Wilson. Psalm¬†46:5-6 ‚ÄúEen rivier ‚Äď haar stromen verheugen de stad Gods, de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten. God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.‚ÄĚ Psalm 48:2-3 ‚ÄúGroot is de¬†Here¬†en hoog te loven in de stad van onze God Zijn heilige berg. Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde.‚ÄĚ Beide Bijbelteksten spreken van ‚Äėde stad van … Lees Meer

Woord van de maand – oktober 2015

Inmiddels is de herfst alweer begonnen. Persoonlijk houd ik van de zomer met zijn warme lange dagen, zijn uitbundige natuur, alles lijkt wel overvloedig te zijn. Natuurlijk zijn er mensen die van andere jaargetijden houden, iedere tijd van het jaar heeft inderdaad ook zijn mooie kanten en het is goed dat de seizoenen zich afwisselen, in het bijzonder in Nederland. Het is trouwens een instelling van God na de zondvloed in Genesis 8:22 “Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaien … Lees Meer

EINDE TIJDELIJKE VERHUIZING

EINDE TIJDELIJKE VERHUIZINGVanaf zondag 13 september 2015 starten de¬†samenkomsten van Shekinah Gemeente¬†Amsterdam¬†weer in het kersverse gerenoveerde¬†Buurthuis Anansi en niet meer in¬†Buurthuis Gein.Zie voor de adresgegevens op de ‘contact‘ pagina.