Woord van de maand – februari 2016

Geliefde broeders en zusters in de Heer,

Ik proef in mijn geest, dat we in een andere dimensie zijn binnengegaan met de gemeenten. Er liggen andere uitdagingen voor ons , waarin de Heer ons zal helpen en nieuwe overwinningen in Jezus naam, nieuwe gebedsverhoringen die grote blijdschap zullen brengen onder Gods volk!

God is een God van herstel, mensen met teleurstellingen en verdriet in hun leven, geeft God een nieuwe hoop. Als u de moed dreigt op te geven, kom voor een gesprek en gebed. Soms zien we de dingen heel donker in, vanwege de omstandigheden waarin we zijn, alleen het Woord van God kan het licht opnieuw laten schijnen in je leven.

We hebben het afgelopen jaar veel over onze positie en identiteit in Jezus gehad. Ook in dit jaar is het belangrijk om steeds te belijden wie we zijn in Jezus. We zijn een nieuwe schepping in Hem. 2 Cor. 5:17 “Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen.” Alleen de waarheid van Gods Woord zal ons vrijmaken. Geloof niet de leugen van de duivel, vul uw gedachten met Gods Woord en vraag de Heer het levend te maken voor u. Joh. 8:32 “Je zal de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken!”Jezus zegt hier ook, “…als u in Mijn Woord blijft, bent u werkelijk Mijn leerlingen” (discipelen).

Uw relatie met de Heer hangt ook af van hoe u omgaat met Zijn Woord. Geloof het Woord, dank de Heer voor Zijn Woord en God zal Zijn Woord in uw leven waar maken.

God provides

 

Heb een zeer gezegende maand februari!
Uw Pastor Theodoor Verkuil