Woord van de maand – Juli 2018

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Er liggen zeer gezegende weken achter ons, en we zijn de Heer heel dankbaar. Eind Mei hadden we de Global Outreach Day op het Anton de Komplein Amsterdam Z/O. Hoewel de opkomst tegenviel hebben we kunnen zaaien en ook kunnen bidden met mensen enhen tot de Heer kunnen leiden. Dan onze reis naar Polen waar we velen mochten bemoedigen en ook mensen tot de Heer hebben geleid. Deze trip heeft opnieuw ons hart … Lees Meer

Woord van de maand – juni 2018

Deze maand start voor de pastors met een profetische conferentie in Kielce, Polen, op donderdag 31 Mei, vrijdag 1 Juni en zaterdag 2 Juni. Dat zijn in totaal 7 meetings tijdens deze conferentie. De sprekers zullen zijn Pastor Andrew Jeziernicki onze gastheer, Pastor Michael Holcomb en Pastor Richard Krzywy. Op vrijdagavond 1 Juni zal Pastor Verkuil spreken (19.00 tot 21.00u) dus graag gebed voor ons. Tijdens deze reis zullen we zeker ook persoonlijke gesprekken hebben met Pastors voor counseling. Op … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2018

Terwijl ik dit woord schrijf is het eind April. Op maandagochtend 23 April kregen we het bericht dat heel plotseling zendelinge Magdala Alfons-Ferdinandus is overleden. Ze werkte voor de Heer op de Molukken waar ook haar hart lag. We vergeten Magdala nooit meer en we weten dat ze nu in Gods tegenwoordigheid is. Deze gebeurtenis toont ons dat we te allen tijde gereed moeten zijn om de Heer te ontmoeten. Rom.14:7-8 “Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft … Lees Meer

Woord van de maand – April 2018

Deze maand begint goed, Paasfeest, Jezus is opgestaan uit de dood! We dienen een levende Heer. (Rom. 4:25 ) die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardigheid (Amplified Bible) was opgewekt (to secure=waarborgen) onze rechtvaardiging. De opstanding van Jezus is het bewijs dat God het offer voor onze zonde heeft aanvaard. Jezus heeft de volle prijs voor onze zonde betaald en daarmee heeft Christus ons vrijgekocht van de vloek van de wet (Gal. 3:13) De vloek die … Lees Meer

Woord van de maand – maart 2018

De kracht van vergeving! Omdat we eind van deze maand de kruisiging en dood van de onze Heer gedenken, het volgende verhaal uit de bijbel: (Het Boek) Mattheus 18:21 Petrus, vraag: “Here als een van mijn broeders mij telkens weer kwaad doet, hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Zeven keer? Nee zei Jezus, 70 keer zeven keer! (23) U kunt het koninkrijk van de hemelen vergelijken met een koning, die besloot geld op te eisen dat hij tegoed had. … Lees Meer

Woord van de maand – Februari 2018

Is uw oog nog steeds op Jezus gericht? Wat betekent, mijn verwachting is van Hem! Dit jaar zijn we als gemeente meer dan ooit beginnen te bewegen in onze roeping als gemeente. Door de jaren heen heeft God profetisch gesproken dat we een apostolische gemeente zijn. Maar we moeten allemaal ook leren te bewegen in die roeping door geloof. Alleen door geloof kunnen wij aanvaarden dat wat God zegt over ons dat het zo is en ook zal gebeuren. Het … Lees Meer

Woord van de maand – Januari 2018

Geliefde Shekinah Familie, Het begin van weer een nieuw jaar, brengt nieuwe verwachtingen met zich mee. Zijn onze verwachtingen op Gods woord gebaseerd, dan hebben we een vast fundament van zekerheid. Het evangelie betekend nog steeds “Goed nieuws”  God heeft het goed met ons voor. God wordt gemotiveerd door liefde voor de gehele mensheid.   Pastors Theodoor en Lien Verkuil    

Woord van de maand – December 2017

Bij deze laatste maand van het jaar kijken we even terug op wat geweest is. We zijn dankbaar voor alles wat de Heer ons geschonken heeft, maar tegelijkertijd kijken we met verwachting uit wat voor ons ligt. We zijn dankbaar maar we kunnen niet stil blijven staan bij de zegeningen van gisteren. Geloof strekt zich uit naar wat voor ons ligt. Filipenzen 3:14 maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij … Lees Meer

Woord van de maand – November 2017

Geliefde broeders en zusters in de Heer ! Ik heb het idee dat dingen ineens in een stroomversnelling komen, en dat kan alleen God zijn ! Als onze verwachting van de Heer is dan kan het niet anders dan dat Gods zegende hand gaat bewegen. We staan voor een opwindende periode in Nederland en ik zie overal tekenen van Gods hand in de levens van mannen en vrouwen. En een hernieuwde belangstelling voor het geloof in God. Laten we niet … Lees Meer

Woord van de maand – Oktober 2017

Geliefde geloofshelden, we beginnen al weer aan het laatste kwartaal van 2017. Terugkijkend op de conferentie van Ev. Rodney Howard Brown; ik was daar zelf twee avonden. Op de woensdagavond sprak Br. Rodney een zeer krachtige profetie uit over Nederland, die helemaal overeenkomt met de profetie die Br. Phil Capucio heeft uitgesproken in Mei 2001. Soms hebben christenen nogal moeite met profetieën die volgens hen niet zijn uitgekomen. Het probleem is onze kijk op tijd, die is bij God heel … Lees Meer