Woord van de maand – December 2013

Aan het eind van het jaar kijken we altijd even terug op de zegeningen die de Heer heeft gegeven. God is getrouw geweest, vier huwelijken op een rij, wat een feest. Dan alle samenkomsten, waarin we God hebben zien bewegen. De Here is aan het werk om nieuwe dingen te doen! We kijken natuurlijk ook vooruit, wat zal de toekomst ons brengen, eigenlijk begint die toekomst al morgen! Spreuken 23:18 geeft ons goede raad. “Uw hart zij niet naijverig (jaloers) … Lees Meer

Woord van de maand – November 2013

De op een na laatste maand van het jaar alweer, het jaar is omgevlogen! Afgelopen maand zijn we begonnen met onze Bijbelschool. Het is op grond van profetische woorden in 1993 dat we besloten hebben deze school op te starten. We geloven dat het onderwijs gegeven door diverse docenten bij zal dragen aan de groei en ontwikkeling van onze gemeenteleden. Deze maand kan het helemaal niet op. Zaterdag 9 November zal ik zelf onderwijs geven over. “Wees een overwinnaar”. Omdat … Lees Meer

Seminar met Dr. Wilson – november 2013

Omdat Dr. Wilson ook deze maand in het land is zullen er twee seminars met hem worden gehouden. De onderwerpen zijn: – Profetie in de praktijk en protocol – Accuraatheid en het toetsen van profetische woorden. Data/tijd/locatie: – donderdag 14 November – vrijdag 15 November – 20.00 tot 21.30 uur in de avond – Haasweg 11, Almere Buiten, gebouw Het Forum.

Woord van de maand – Oktober 2013

Geliefde br/zr. in de Heer, Psalm 28:7  “De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.” Wat een belijdenis van David! Maar laten we even door deze psalm heen gaan. De eerste verzen is er een roepen tot God en lijkt het erop dat God niet antwoord! Hij is zelfs bang dat hij gaat sterven. (vers 3) “Ruk mij niet weg met … Lees Meer

Januari 2013 ‘Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen?’

Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen? Ik denk dat heel veel mensen over de hele wereld zich die vraag zullen stellen. Ook voor ons gelovigen is die vraag heel terecht, maar ook wij weten niet wat er staat te gebeuren, dan alleen wat de Bijbel, Gods Woord ons daarover leert.   ‘Mattheus 24’ gaat over de wederkomst van Jezus en de tekenen die daaraan vooraf gaan, het spreekt over oorlogen, verdrukkingen, valse Christussen en valse profeten met verleidingen, wetsverachting of … Lees Meer

December 2012 ‘Gezegende kerstdagen en een fijne jaarwisseling!’

Geliefde broeder en zuster, De laatste maand al weer van het jaar. We hebben dit jaar fijne dingen met elkaar beleefd. Toch wil ik niet te lang bij de zegeningen stil staan, we zijn de Heer dankbaar maar stil staan is achteruit gang. God heeft ons zoveel beloften gegeven, in Zijn woord, de Bijbel, maar ook in profetische woorden. Hij wil dat we ons in geloof ernaar uitstrekken. We hoeven daarvoor niet te zwoegen en te zweten maar gewoon in … Lees Meer