Woord van de maand – Januari 2014

Geliefde broeder/zuster in de Heer,

Een zeer gezegend overwinnend 2014 toegewenst.

Spreuken 10:22 “De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.”
Dit is een van de wijsheden van Salomo waar wij nog steeds van kunnen leren. Geld, bezittingen enz. zullen ons nooit datgene kunnen geven waar ons hart ten diepste naar verlangt.

Voor dit jaar wat voor ons ligt, wil ik u als uw pastor meegeven, laat ook in dit jaar het woord van God uw leidraad zijn. Ga niet af op uw eigen mening / verstand of gevoel. Hoewel het goed is om na te denken over dingen, maar laat te allen tijde Gods woord, de bijbel het belangrijkste zijn in uw leven.

Efz. 5:15-17 (NBV) “Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen.” Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.
Het zal toch vooral gaan om de wil van God te doen in ons leven. We willen als kinderen van God niet religieus zijn, met alleen de uiterlijke vormen van een christen, maar iedere dag leven en wandelen met God door de leiding van de Heilige Geest.

Mannen laten we dit jaar betere echtgenoten zijn voor onze vrouwen, haar lief hebben als ons eigen lichaam. Vrouwen geef je man het respect en waardering die God bedoeld heeft. Ik geloof in sterke huwelijken en sterke gezonde gezinnen waar er balans is en een ieder in dat gezin mag opgroeien in de genade van God.

Gods zegen en genade zij met u allen.

Pastors Theodoor & Lien Verkuil