Woord van de maand – Oktober 2013

Geliefde br/zr. in de Heer,

Psalm 28:7  “De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.”

Wat een belijdenis van David! Maar laten we even door deze psalm heen gaan.

De eerste verzen is er een roepen tot God en lijkt het erop dat God niet antwoord! Hij is zelfs bang dat hij gaat sterven. (vers 3) “Ruk mij niet weg met de bedrijvers van ongerechtigheid.” Hij herinnert God er aan, en hij wist van zichzelf; ik ben gerechtvaardigd door mijn geloof in de Almachtige (zoals Abraham). David was ook een man van geloof!

(vers 5) “Omdat de ongelovigen niet letten op het werk Zijner handen, zal Hij hen afbreken en niet opbouwen.”

Met andere woorden, als wij wel letten op het werk van Zijn handen, dus het handelen van God, zal de Here ons juist opbouwen en niet afbreken.

Laat deze psalm een bemoediging zijn, als er moeite is of strijd en het lijkt er op dat God je niet hoort, belijd dan voor God en de duivel; Ik ben gerechtvaardigd door het offer van Jezus mijn redder. Zijn bloed reinigt mij opnieuw en opnieuw. De muur die er was vanwege de zonde is afgebroken. De Here zal mij uitleiden en mij  bekrachtigen met nieuwe kracht om voorwaarts te gaan!

God zegene u,

Uw Pastor Theodoor Verkuil