Woord van de maand – Februari 2014

Geliefde br./zr.

Werk uw droom uit!

Ik geloof dat er velen zijn van u die een verlangen hebben om gebruikt te worden door de Heer. Daarom plaatst God dikwijls een droom of een verlangen in ons hart.

Maar we moeten leren dit met God uit te werken. Ik bedoel geef je droom, je verlangen om iets te doen in Gods Koninkrijk aan de Heer. Ga God vertrouwen dat Hij jou zal helpen om het in de praktijk uit te werken. We zien dikwijls in de bijbel voorbeelden van mensen waar God een plan mee had.

In Genesis 37+39 lezen we het verhaal van Jozef. Hij kreeg letterlijk dromen maar begreep ze niet, en zijn ouders en broers al helemaal niet. Het getuigenis dat Jozef had van jongs af aan; hij was een Godvrezende jongen. Ook toen hij als slaaf in Egypte was en de dromen verder weg leken dan ooit, God gebruikte deze omstandigheden om hem te vormen voor de grote taak, onderkoning in het land.

In Exodus 2+3 de geschiedenis van Mozes. Hij had een droom om zijn volk te helpen die in slavernij was, maar hij deed het in eigen kracht en dat mislukte. Hij moet vluchten en voor jaren is hij een eenvoudige herder in Midian, totdat hij een ontmoeting heeft met de levende God. (vers 10) “Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om mijn volk uit Egypte te leiden.” (vers 11) “Maar Mozes zei: Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan.”

Hij geloofde niet dat hij bekwaam was om de roeping te vervullen.
Dit geld ook voor ons, alleen als we God vertrouwen, dat Hij ons helpt, zal het lukken om onze droom tot leven te brengen!

Met God zijn alle dingen mogelijk die voor ons onmogelijk zijn!

Gods zegen,

Uw pastor Theodoor Verkuil